• NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.
 • NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.
 • NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.

ALGEMENE NUUS

VROUE NUUS


 • Realisties en gesond
  Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het (Romeine 12:3). Om weer na die […]
 • Vir wat jy van my ken
  Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê: “Huigelaars! Waarom stel julle vir My ʼn strik? (Matteus 22:18). Nie almal van ons hanteer kritiek ewe goed nie. Party is meer sensitief daarvoor en sal met groot drif hulleself handhaaf en verdedig wanneer hulle as persoon of hulle werk – na hulle gevoel […]