• NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.
 • NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.
 • NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.

ALGEMENE NUUS

VROUE NUUS


 • Vir my
  Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis (Fil 2:8). As Christene weet ons dat Jesus “vir ons gely het”. Maar ons dink meestal sy lyding het eers teen die einde van sy lewe begin en ’n hoogtepunt op Golgota bereik. Natuurlik het Hy daar op ’n besonder intense manier […]
 • God se sorg
  “… behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes” (Luk 1:53). Wanneer Maria in haar Magnificat sing oor die ontferming van God, oor sy troue vervulling van sy beloftes (Luk 1:46-56), kom die vraag op: Wie is dit eintlik oor wie Hy Hom ontferm en aan wie vervul Hy sy beloftes? Die verrassende antwoord? Nie die […]