• NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.
 • NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.
 • NG in Kerk Noord-Kaapland
  "Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.

ALGEMENE NUUS

VROUE NUUS


 • Gelukkig is my naam nie Koos nie
  Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredinge uit … Skep ʼn rein hart vir my, o God … Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie; en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie (Psalm 51:3, 12-13). Hoe die mens se dubbelslagtigheid, of verdeelde hart, kan oorhel […]
 • Wanneer die leuen ons waarheid word
  Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daarbinne vol doodsbeendere en allerhande onsuiwerheid is (Matteus 23:27). Ek staan telkens verbaas wanneer mense, sommige selfs hoogs geleerde mense, mekaar in ʼn hofgeding duidelik weerspreek. Iewers, so voel dit vir my, word die waarheid doelbewus verhul […]