Schalk Kruger het sy teologiese studies voltooi en is op Sondag 13 Augustus 2017 deur die Reformed Church in Africa (RCA) gelegitimeer. Dr. Gideon van der Watt, skriba van die RCA Kuratorium, het die legitimasie waargeneem. Rev. Kovilan Moodley van die gemeente RCA Shanti het die woordverkondiging tydens die erediens hanteer.
Hierdie vreugdevolle gebeure het plaasgevind by die RCA Pearl gemeente in Kimberley.
(Foto v.l.n.r. Dr. Gideon van der Watt en prop. Schalk Kruger)
Die RCA is ’n susterkerk van die NG Kerk wat hoofsaaklik die Indiër gemeenskap bedien. RCA Pearl gemeente is geleë in die hart van die Moslems en Hindoes gemeenskap in Kimberley en is die enigste Christelike kerk in daardie omgewing. Hierdie gemeenskap is baie arm en Pearl probeer die gemeenskap help deur elke Dinsdag ’n sopkombuis te hou. Die lidmate van Pearl is self ook afhanklik van die sopkombuis. Die sopkombuis is geheel en al afhanklik van donasies. Baie van hierdie donasies kom interessant genoeg juis van die Moslem gemeenskap af. Op hierdie manier word die evangelie oorgedra aan hierdie gemeenskap. Kontak vir Schalk Kruger vir meer inligting (Sel nr. 082 498 1842; e-pos: schalk101@webmail.co.za)