Ons almal ken die raaisel uit ons kinderdae: Ek kap ’n blok in hierdie land, sy spaanders waai tot in ’n ander land. Raai, raai wat is dit? Die antwoord: ’n brief.
Die taakspan NGK Vroue het tydens ’n vergadering op 12 Augustus 2017 besluit dat ringe versoek word om nuusberigte vir Vrouespore te stuur. Die volgende indeling is gedoen:

  • Eerste kwartaal: Deben, Hopetown en Kimberley
  • Tweede kwartaal: Hanover en Griekwastad
  • Derde kwartaal: Warrenton, Carnarvon en Mafikeng
  • Vierde kwartaal Upington, Reivilo en Kenhardt

Die taakspan NGK Vroue versoek lidmate, gemeentes, ringe om deurlopend enige ander nuus aan die sinodale kantoor te stuur wat dit aan die redaksie van Vrouespore sal deurgee.