Ds. Keydy O’Callaghan skryf:
Dit het ’n lang storie! In 1961 vra ’n jong onderwyseres (nou tannie Barbara Kotze, tans ouderling) vir die destydse kerkraad om ’n maatskaplike werker aan te stel. Haar motivering was dat daar soveel sukkelende gesinne is met stukkende kinders wat ernstige hulp en terapie nodig het. Die kerkraad keur dit af.
Gedurende 2016 besluit die kerkraad om nie ’n tweede leraar te beroep nie, a.g.v. finansies en begroot ’n bedrag per maand om terapeutiese dienste uit te koop om mense wat finansieel nie terapie kan bekostig nie (of nie aan ’n mediese fonds behoort nie) te help. Die gemeente kon so mense help dat hul noodsaaklike terapie/berading ontvang.
Vroeg in 2017 het die droom van ’n jong onderwyseres van 1961 waar geword deurdat die finansies verbeter het en besluit die kerkraad om ’n voltydse maatskaplike werker/terapeut aan te stel in plaas van ’n tweede leraar te beroep. Die motivering is dat die hoeveelheid volwassenes, kinders en gesinne wat terapie benodig by die dag vermeerder (trauma, spanning, verhoudings, armoede, ens.). Indien die kerkraad so ’n persoon kan aanstel haal dit baie druk van die leraar af, wat dan sy/haar aandag op ander noodsaaklike dienste kan vestig. Dit sal bydra dat ons Jesus se liefde en barmhartigheid op ’n meer praktiese wyse kan uitdra.
Die gemeente het ook ’n geregistreerde verpleegster in diens wat omsien na die senior burgers, help met versorging van terminale pasiënte en wonde verpleeg van pasiënte wat operasies ontvang het.
Ons vertrou dat die Here die regte persoon op die regte tyd sal stuur.
(Ds. Keydy O’Callaghan)