Die taakspan NGK Vroue het tydens ’n vergadering op 12 Augustus 2017 besluit dat die volgende protokol ten opsigte van die plasing van berigte vir Vrouespore geld:

 • Berigte sal as individuele “post” gepubliseer word
 • Vrouespore sal uitgestuur word sodra daar ±5 “post” is, of op versoek van die voorsitter en/of redakteur van taakspan NGK Vroue
 • Slegs berigte wat in Word-formaat ontvang word, sal geplaas word.
 • Geen tabelleerstoppe (“tab stops”) en tabelle is toelaatbaar nie – dit is nie selfoon-vriendelik nie.
 • Geen berigte sal geplaas word wat in Portable Document Format (PDF) ontvang is. Wenk: Laai só ’n berig op die web en stuur ’n kort samevattende berig (paragraaf) met ’n skakel na die web waar dit gelees of afgelaai kan word.
 • Dieselfde geld as die totale berig as ’n “prent” gestoor word (bv. JPEG).
 • Geen aanhangsels (“attachments”) word geplaas nie. Volg die wenk hierbo en laai dit op die web.
 • Berigte
  * Moet kort en bondig wees, aangesien die nuusbrief soveel moontlik berigte wil plaas.
  * Die totale nuusbrief is gemiddeld nie groter as ±300 KB nie. Elke berig moet ’n opskrif hê.
 • Foto’s
  * Elke berig moet verkieslik van ’n foto vergesel word.
  * Die nuusbrief bied ’n opsie aan ontvangers om nie foto’s af te laai nie.
  * Foto’s word gekompakteer.
 • Vrouespore bied geen gratis advertensieruimte vir boeke, produkte of ander dienste (hoe verdienstelik ook al) nie.