Vrouespore is

  • die nuusbrief van die taakspan NGK Vroue van die sinode in Noord-Kaapland
  • dien as kommunikasie-kanaal met gemeentes, leraars en ringe
  • stel die werksaamhede van die taakspan NGK Vroue bekend.

Vrouespore het voorheen kwartaalliks verskyn. Daar het al 113 uitgawes in die loop van die jare verskyn.
Vrouespore sal voortaan slegs digitaal beskikbaar wees. Nuus behoort onmiddellik beskikbaar wees. Kommunikasie en inligting kan nie 3 maande lê en stof opgaar voordat dit gekommunikeer word nie… wie stel nou ook in “ou nuus” belang?
Vrouespore sal elektronies (eNuus) beskikbaar gestel word aan intekenare en ook op die webblad van die sinode in Noord-Kaapland (http://noordkaap.ngkerk.net/vrouespore/) beskikbaar wees.
Indien jy op Vrouespore wil inteken besoek die volgende webbladsy.