Die tyd het aangebreek dat die Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland hom tooi met ’n nuwe “baadjie”.
Die “ou” webbladsy asook weeklikse elektroniese nuus(eNuus) het net nie meer tred met nuwe ontwikkeling gehou nie. Een van die belangrikste oogmerke van die nuwe voorkoms is dat dit selfoonvriendelik moet wees en aan die KISS-beginsels moet voldoen.
KISS is ’n akroniem vir “Keep it simple, stupid”. Die KISS-beginsel bepaal dat die meeste stelsels die beste sal werk as dit eenvoudig gehou word eerder as wat dit ingewikkeld is. Die sleutel in ontwerp is dus: eenvoud – vermy onnodige kompleksiteit.
Besoek gerus die nuwe webbladsy van die Ned Geref. Kerk in Noord-Kaapland. Ek lig veral die volgende uit:

 • Tuisbladsy: “Trekpleisters” verskyn met die jongste nuus van die sinode asook van NGK Vroue. Skakels na die jongste artikels van Lig Tydskrif en Kerkbode verskyn ook. Die bekende Boodskap van die Dag is ook op die tuisblad te vinde. Dit is ’n elektroniese “dagstukkie” wat lesers bemoedig, uitdaag, ondersteun en inspireer. Dr. Carel Anthonissen van die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit voorsien die boodskappe se inhoud. Boodskap vir Vandag bereik elke dag reeds meer as 8,800 lesers.
 • Noord-Kaapland: Noord-Kaapland word weekliks elektronies (eNuus) beskikbaar gestel aan intekenare en is ook op die webblad van die sinode in Noord-Kaapland beskikbaar. Die nuutste en vorige artikels van Noord-Kaapland (eNuus) kan ook hier gelees word.
  Indien jy op Noord-Kaapland wil inteken besoek die webbladsy.
 • Vrouespore: Vrouespore is die nuusbrief van die taakspan NGK Vroue van die sinode in Noord-Kaapland. Vrouespore het voorheen kwartaalliks verskyn. Daar het al 113 uitgawes in die loop van die jare verskyn. Vrouespore sal voortaan slegs digitaal beskikbaar wees.
  Vrouespore word elektronies (eNuus) beskikbaar gestel aan intekenare en is ook op die webblad van die sinode in Noord-Kaapland beskikbaar. Die nuutste en vorige artikels van Vrouespore (eNuus) kan ook hier gelees word.
  Indien jy op Vrouespore wil inteken besoek die webbladsy.
 • Gemeentes: Vir elke gemeente in Noord-Kaapland is ook ’n ruimte op die web ingerig. Klik op die taakbalk by, “Gemeentes”. Daar is gepoog om die volgende inligting van elke gemeente te plaas:
  • die verhaal aan die beginjare asook dit wat die gemeente vandag is en doen
  • ’n foto van die gemeente se kerkgebou/e
  • ’n skakel na die gemeente se webwerf of Facebook– indien beskikbaar.
  • Gemeentes moet asseblief die inligting kontroleer en terugvoer gee. Gemeentes word versoek om skakels na hulle webwerf en Facebook te voorsien sodat dit ook ingevoer kan word.