Dr. Andrew Kok is aangestel as Bestuurder: Argief en sal hierdie vakature vanaf 1 Desember 2017 vul.
Marieta Visagie skryf soos volg op Facebook oor Andrew:
Andrew bring besondere ervaring en kundigheid saam met hom na die kerkargief. Onder sy wye ervaring tel die voorsitterskap van die beheerraad van die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA). As lid van die Wes-Kaapse Argiefraad was hy betrokke by die herskryf van die Wes-Kaapse Argiefwet, en by die Wes-Kaapse regering was hy onder meer verantwoordelik vir die registrasie/argieffunksie van verskillende departemente. Die lys van sy vaardighede en kwalifikasies is lank, maar dit is boonop lekker om te weet dat Andrew ’n meelewende en betrokke kerkraadslid en lidmaat van die NG Kerk (met die NG Gemeente Durbanville as geestelike tuiste) is – iets wat beteken dat hy sy bydrae by ons argief met ’n bepaalde ingesteldheid en aanvoeling vir die werksaamhede en strukture van die NG Kerk sal aanpak.
Ons wens jou en Carin en julle kinders ’n besondere nuwe hoofstuk as deel van die NG Kerk in SA se effektiewe argiefspan toe! Seënwense!
(Artikel met erkenning aan Marieta Visagie en Facebook NG Wes-Kaapland)