Dit is met groot opgewondenheid dat Piet Plessis DV einde Oktober ’n feesnaweek gaan hou om die 500 jarige herdenking van die Reformasie te vier. Die gemeente word etlike maande al voorberei deur middel van prediking oor onder andere die vyf “Solas” en verwysings na prominente individue wat ‘n groot rol gespeel het in die jarelange stryd om die kerk te probeer oortuig van leerdwalings. Hieroor is verwys na mense soos Luther, Calvyn, Zwingli, John Knox en talle ander.
Die volgende items is op ons program:
• ’n Bybelleesmarathon word beplan vir die Vrydag- tot Sondagoggend, waar die gemeente (oud en jonk) die hele Bybel deurlees sonder onderbreking.
• Die onthulling van ’n gedenksteen.
• ’n Boomplantseremonie van ’n Olienhoutboom word beplan in opvolg van die boomplantgeleentheid van dr. Gert Duursema in Wittenberg, Duitsland, sowel as die boomplantseremonie tydens die laaste sinodesitting van die sinode in Noord-Kaapland. Dit sal opgevolg word deur ’n kliplegging deur die gemeente soos dit  tydens die sinodesitting van Noord-Kaapland gedoen is.
• Luther se 95 stellinge gaan op die kerk se deur aangebring word en elke lidmaat sal ’n kopie daarvan ontvang.
• ’n Bybeluitstalling in die kerksaal van Bybels in verskillende tale en uitgawes word beplan. Dit sluit ook ’n 1937 uitgawe van die Bybel in wat deur Martin Luther vertaal is (sien foto).
• ’n Bybelstap waarna elke persoon ’n gedenkmedalje sal ontvang.
• ’n Fondsinsameling vir Bybels – gemeentelede ontvang voor die tyd munthouertjies waarin hulle bydraes geplaas kan word.
• ’n Inkleurkompetisie vir Laerskoolkinders.
• Tydens die erediens sal daar ook kindersang wees – “Ek is bly ek ken vir Jesus… ek is bly ek het ’n Bybel” en Gemeentesang met Hervormingsliedere soos “‘’n Vaste burg is onse God
Die viering word afgesluit met ‘n gesellige gemeente-ete na die erediens.
Ons lof en dank aan die Here vir manne en vroue wat met ongekende vervolging, marteling en lewensverlies betaal het vir die waarheid van God se Woord wat ons as Protestante vandag openlik en vry van vervolging in ons geloof kan bely.
(Ds. Lendus en Jeanne de Villiers – Ned. Geref. Kerk Piet Plessis)