Daar is ’n groeiende beweging wêreldwyd om jaarliks op die die tweede Sondag van Oktober ’n Predikant Waarderingsdag in gemeentes te hou.
Ek wil die waarderingsbeweging graag onder die aandag van kerkrade en gemeentes bring, aangesien ek intens bewus is van die uiters belangrike en lewensveranderende rol van predikante in gemeentes regoor die wêreld. Oók in Suid-Afrika. Ons leef in uitdagende en snel-veranderendende tye wat baie hoë emosionele en intellektuele eise aan predikante stel. Hulle verdien ons waardering, erkenning, liefde en ondersteuning.
Geskiedenis van Predikant Waarderingsdag:
Predikant Waarderingsdag is ’n beweging wat in 1992 begin het met die stigting van Clergy Appreciation Month. Die motivering daarvoor vloei uit 1 Timoteus 5:17: “Die ouderling wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee.” Asook uit 1 Tessalonisense 5:12-13: “Ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk.”
Viering van Predikant Waarderingsdag:
Julle gemeente kan die harde werk van jul predikant(e) op verskeie maniere vier. Met ’n bietjie kreatiwiteit en inisiatief kan julle aan jul predikant wys dat julle hom/haar liefhet en waardeer. Kyk gerus na idees oor hoe ’n gemeente erkenning en waardering kan gee aan hul predikante by die volgende skakel: http://media.focusonthefamily.com/pastoral/pdf/CAM_Guide_2012.pdf
Aanmoediging om jul predikant(e) te waardeer:
Ek wil jul graag aanmoedig om te begin met ‘n tradisie in jul gemeente om die tweede Sondag in Oktober te benut om waardering te betoon aan jul geestelike leiers. Hulle het ons liefde en aanmoediging nodig. ’n Goeie begin is om vir hul ’n gebed te doen en in die erediens dankie te sê vir hul bediening, menswees en trouwees aan die evangelie van Jesus.
(Leon Venter: Uitvoerende Hoof : Bybel-Media)