Die Zimbi Vroeë Kind Ontwikkelingsentrum, het op 09 Oktober 2017 op Niekerkshoop geopen. Hierdie inisiatief deur die Kerkraad van Prieska is gedoen in samewerking met die VGK aldaar en weerspieël terselfdertyd die waarde van goeie verhoudings. Die sentrum en speelterrein is met ’n samewerkingsooreenkoms, ingerig by die gebou van VGK.
Zimbi is in die regte lewe, ’n renoster in die Johannesburgse dieretuin, vanwaar die naam van hierdie ECDC afkomstig is. Die gedagte is om, wanneer die kinders die sentrum op 5 jarige ouderdom verlaat, hulle na die dieretuin te neem, om die regte Zimbi te ontmoet.
(Ds. VR Terblanche – Ned. Geref. Kerk Prieska)

Die aankondigings van die Ned Geref. Kerk Prieska van Sondag 8 Oktober verskaf meer inligting: Aankondigings NG Gemeente Prieska 08 Oktober 2017
“Die kerkraad het besluit om ’n Vroeë-Kind-Ontwikkelingsentrum op Niekerkshoop te begin. Dit behels die tot stand bring van ‘n sentrum waar daar vir 30 kinders tussen die ouderdomme van 2-5 jaar voorsiening gemaak word. Hulle leer o.a. basiese vaardighede soos persoonlike higiëne, tafelmaniere ens. aan. Hulle word vir 5 weeksdae, vanaf 08:00-17:00 versorg. Hulle ontvang daagliks 2 etes en 2 versnaperinge. Die sentrum sluit slegs gedurende die Junie en Desember skoolvakansies en die werk word deur 2 personeelpraktisyns en ’n kok gedoen. Die VGK het ’n deel van hulle kerkgebou gratis beskikbaar gestel vir hierdie sentrum.”