In die sinode in Noord-Kaapland is twee gemeentes vir die San te Platfontein, net buite Kimberley. Die Ned. Geref. Kerk Kimberley-#Gacan (Khwê-gemeenskap) en die Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa (!Xun-gemeenskap). Ds. Petrus Manu (Kimberley-#Gacan) en ds. Mario Mahongo (Kimberley-!Xun-Alfa) is die onderskeie leraars.
Sommige mense verwys na die gemeentes as “pionier gemeentes”…
Ek deel graag die volgende berig, wat ek ontvang het, oor die Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa – dié gemeente is werklik letterlik en figuurlik ’n pionier in vele opsigte.
(Ek plaas die berig net soos wat ek dit ontvang het – neem in ag dat Afrikaans nie hulle moedertaal is nie.)

Ons is die plan van God in Platfontein
Ons het ’n groep met die naam Ons is die plan van God op Platfontein. Ons doen die evangelisasie en sendeling werk hier op Platfontein en ook op ander plekke. Ons het aan die begin van die jaar 2017 gaan uitreik en sendeling werk in Namibië gaan doen en dit was baie goed. Ons het heelwat huisbesoeke gedoen en ook die verskillende kerke besoek dit was baie wonder werk wat die Here met ons gedoen het en dit was ook vir ons span baie leer saamheid. Ons het ook die openlike gebed gedoen op die sokkerveld. Ons het al die mense uitgenooi vir die gebed.
Ons plan om Namibië toe te gaan op 17 Desember 2017.
Ons werk vir Namibië is om die Woord van God te gaan verkondig en die armes klere te gaan gee en ook Bybels uit te deel.
Met u hulle se ondersteuning sal vir ons baie help om die woord van die Here vorentoe te verkondig.
Ons vra enige ondersteuning met klere, Bybels, transport en finansies om by te dra van die bietjie wat ons bymekaar gemaak het, om ons se werk makliker te maak. U hulle se help en ondersteuning sal ons baie waardeer.
Indien u meer inligting wil hê kan u die volgende persone kontak:
Ouderling CD Chissauta (voorsitter) – tel.064 726 1533
Vinecia Mangumbu (sekretaresse) – tel. 064 509 1427
Ds. FM (Mario) Mahongo – tel.082 822 1586
Hier is die Alfa Gemeente Kerk bankbesonderhede:
ABSA Bank

Rekeningnommer: 9280145805 (spaar)
Takkode: 632005
Verwysing: Plan van God