By Platfontein naby Kimberley woon ±4,000 San wat !Xun praat – hulle is hoofsaaklik uit Angola afkomstig en woon reeds langer as 20 jaar in Suid-Afrika. ’n Verdere ±10,000 tot 15,000 sprekers van hierdie taal is steeds in Angola en in Namibië woonagtig.
Die !Xun gemeenskap in Platfontein beskik oor ’n skool, ’n kerk en ’n radiostasie. Caritas Gemeenskapsfokus het ook ’n Vroeë Kinderontwikkeling Sentrum te Platfontein, naamlik die !Xun VKO.
Máár die !Xun het geen Bybel nie. Skriflesing word uit die Luchazi Bybel (’n taal van Angola) en Afrikaans gedoen. Die kinders verstaan egter nie meer Luchazi nie. Tans is daar wel Bybelverhale in !Xun beskikbaar. Op 8 Oktober 2009 is die eerste amptelike !Xun Bybelverhale aan die !Xhun gemeenskap te Platfontein oorhandig.
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het na deeglike navorsing en in samewerking met die Bybelgenootskappe in Namibië en Botswana, asook ander Bybelvertalingagentskappe wat werksaam is in dele waar die San woonagtig is, besluit om die Bybel in !Xun te vertaal.
Die projek het pas sy eerste treë by die sinodale sentrum te Kimberley gegee. ’n Groep inwoners van Platfontein help die Bybelgenootskap om die Bybel in !Xun te vertaal.
Ds. Masenyani Baloyi, hoof van vertaling by die Bybelgenootskap, vergader sedert 29 Januarie 2018 saam met 15 !Xun persone by die sinodale sentrum te Lawsonstraat 72. Drie vertalers sal uit die groep geïdentifiseer word wat voltyds met vertaalwerk besig sal wees. ’n Hersieningsgroep van 15 mense sal vier keer ’n jaar ontmoet om die vertaalwerk te hersien. Ds. Baloyi beplan vier sessies van tien dae elk in 2018 vir die !Xun-vertaling.
Baie harde werk lê voor. In ds. Baloyi se eie woorde: “Ons sal daagliks probeer werk vanaf 08:00 tot 20:00 en van Maandag tot Vrydag. Ek sal met die groep moet onderhandel vir Saterdae- en Sondae.”
Soos in 2009 toe die eerste Skrifgedeeltes in !Xhun (Platfontein) beskikbaar gestel is, sien ons saam daarna uit dat die volledige Bybel in een van Afrika se oudste tale beskikbaar gestel word.