Me. Stina Kapp het op 31 Januarie 2018, na 17 jaar diens as bestuurder van die Hospitaal Oornaghuis, afgetree. Sy het op 1 Desember 2001 by die Hospitaal Oornaghuis begin werk – in die plek van tannie Christine Herbs.
Stina is met die hand uitgesoek – daar was 54 aansoeke – en die regte persoon is aangestel. So baie mense getuig van hierdie Florence Nightingale van Noord-Kaapland. Sy was altyd bereid om na al die skete te luister; tot laat in die nag te wag as mense vanuit die diep platteland op pad na Kimberley is. Ek het haar ook meer as een keer gekry waar sy by ’n pasiënt en of familielid sit, aandagtig luister en ook meer as een keer saam huil. Stina kan sekerlik as die Florence Nightingale van Noord-Kaapland beskou word.
Donderdag het die personeel van die sinodale kantoor van haar afskeid geneem. Sedert 2013 was sy ’n personeellid van Caritas Gemeenskapsfokus.

 

Die Hospitaal Oornaghuis by Hemmingstraat het slegs 9 kamers gehad. Na 27 jaar, in Februarie 2012, is die Hospitaal Oornaghuis verskuif na die sinodale sentrum te Lawsonstraat 72. Tans bestaan die Oornaghuis uit 11 enkelkamers, 4 dubbelkamers, 2 familie woonstelle met 2 kamers, 2 familie eenhede, 2 luukse gastekamers en 2 gestremde kamers.
• Die primêre doel van die Hospitaal Oornaghuis is om bekostigbare verblyf te verskaf aan plattelandse pasiënte en hulle families tydens doktersbesoeke, óf wanneer hulle as buitepasiënte behandeling ontvang óf wanneer hulle gehospitaliseer word. Vanaf die stigting van die Hospitaal Oornaghuis was die oogpunt om ’n diens te verskaf. Die Hospitaal Oornaghuis is vir enige persoon t.o.v. siekte/hospitalisasie.
• As sekondêre doel verskaf die Oornaghuis ook verblyf tydens kerklike vergaderings en ook aan lidmate wat die stad vir ander redes besoek, indien daar plek beskikbaar is.
• Die versorging van die leraars van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland en hulle gesinne geniet hoë prioriteit.