Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland (Kerk) is tans in die proses om alle eiendomme oor te dra aan NGNK Tuistes NPC. In die tussentyd het die Kerk ’n Gebruiks- en Instandhoudingsooreenkoms van onroerende eiendom met Caritas Gemeenskapsfokus NPC (Caritas) aangegaan.
Volgens hierdie ooreenkoms
• moet Caritas alle dienste ten opsigte van die eiendomme namens die Kerk lewer.
• is Caritas op sy koste verantwoordelik vir die behoorlike instandhouding en reparasie van die eiendomme en vir alle verbeterings daarop.
In ruil kan Caritas die eiendomme gebruik en onderverhuur.
Tans herstel Caritas die ou sinodale gebou te Villierstraat 15 wat verhuur word – dit word binne en buite geverf, die dak word herstel en ook geverf ens.
By Lawsonstraat is ’n proses begin om aandag te skenk aan die swembad wat lek. Die skool by die sinodale sentrum, Fourie Solomons Educational Service T/A Orel Private Academy, wat ±220 kinders huisves gebruik die swembad.
Om die swembad te herstel moes al die water uitgepomp word. Die groot kopseer (probleem) was dat die water plus-minus 200 meter ver oor ’n skoolterrein en parkeerterrein gepomp moes word.
Mnr. Riaan van Vuuren van die Brandweer het goedgunstig ingestem om te help. Die brandweer met hulle pragtige rooi brandweerwa en brandweermanne het tot groot opgewondenheid van die skoolkinders verlede Donderdag opgedaag.
Op die foto staan MJ (Morné) Simons in die swembad by ’n dryfbare-waterpomp. Met my besoek het Morné my vertel dat hy gereeld in die swembad geswem het. Toe ek hom hieroor uitvra, het hy die volgende vertel: “Dominee die saal hier langs die swembad wat tans as skool gebruik word, het die kerk vroeër verhuur. Die persoon wat dit gehuur het, het dit as gimnasium gebruik. Ek was ’n gereelde besoeker aan die gimnasium. Na oefensessies het ons gereeld in die swembad afgekoel. Dit is daarom vandag vir my baie spesiaal om te help dat die swembad weer herstel kan word sodat die skoolkinders dit kan gebruik.”