Die ring van Griekwastad het ’n werkswinkel vir skribas gereël wat op 2 Mei deur ds. Mossie Mostert en me. Esta Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied is. Dit het by die sinodale sentrum te Kimberley plaasgevind.
Die ring van Griekwastad het ook skribas uit ander gemeentes uitgenooi. Een en twintig persone het die werkswinkel bygewoon.
Dit was ’n diverse groep wat bestaan het uit: 2 kerkraadslede en 19 skribas. Een van die skribas was vanuit ’n ander sinodale streek en het by Noord-Kaapland kom besoek aflê. Sommige is “ou hande” wat 25 jaar (Maud Bester van Diamantveld) en onderskeidelik 33 (Jeanetta du Preez van Lime Acres) jaar diens het. Stefni van Wyk van Kanoneiland is slegs 1 maand op kantoor. Daar was nog “nuwelinge” – 3 van die skribas is ongeveer 2 maande in diens. Dit was dus ’n uitdaging om tydens die werkswinkel iets vir elkeen te bied – vir oud en jonk; ervare en onervare! Die aanbieders wil almal bedank dat hulle hiervoor begrip getoon het en ruimte daarvoor gelaat het.
Na elke opleidingsgeleentheid kan ek net sê: Die Here het werklik die kerk met toegewyde en talentvolle mense geseën! Kerkrade en gemeentes moet regtig hulle kerkpersoneel koester en versorg.
Op die foto is ’n paar van die persone, tydens middagete, wat die geleentheid bywoon het.
In besonder moet Jeanetta du Preez van Lime Acres asook die ring van Griekwastad bedank word. Dankie, vir die geleentheid wat julle daargestel het – vir al die reëlings asook vir die lekker ete.