Ds. Faani Engelbrecht, bestuurder van Bybel-Media Musiek, getaak met musiekbediening in die NG Kerk, het op 18 Junie 2018 te Kimberley en op 20 Junie 2018 te Upington ’n musiekbediening-kursus aangebied.
By elke dorp was daar ’n oggend en ’n aandsessie sodat soveel as moontlik persone dié geleentheid kon bywoon.
Noord-Kaapland wil vir Faani baie dankie sê dat hy regtig “agteroorgebuig” het vir ons… asook vir sy passie en entoesiasme.
Tydens die kursus is gefokus op elektroniese begeleiding in eredienste.
’n Groot aantal persone het die kursus bygewoon, naamlik 65 – verteenwoordigend van 26 gemeentes.
Die foto is tydens die oggendsessie by die sinodale sentrum te Kimberley geneem.