’n Konferensie het op 18-20 Julie 2018 te Deo Gloria (’n kampterrein naby Barkly-Wes) plaasgevind met die tema: Om te oorleef of om te oorwin: Kerkwees in Noord-Kaapland.
Die wêreld praat ons bang. Ons hoor en sien hoe plattelandse dorpe agteruitgaan. Ons lidmate is bekommerd wanneer predikante aftree en hulle wonder of die gemeente nog sal voortbestaan. Hoe moet ons dink oor die kerk in hierdie tyd? Hoe kan plaaslike gemeentes kreatiewe oplossings kry om volhoubaar voort te gaan? Hoe kan die sinode gemeentes bystaan?
Ds. DW Mouton (Direkteur sinode van Oos-Kaapland) het as gespreksleier (aanbieder) opgetree.
’n Groot aantal persone het die kursus bygewoon, naamlik 53 (33 leraars en 20 lidmate) – verteenwoordigend van 30 gemeentes. Eintlik was daar 56 mense… drie klein kindertjies het saam met mamma en pappa gekom!