Voetspore van Hoop in Griekwastad is ’n nie-winsgewende organisasie met ’n geregistreerde NPO nommer.
Ons is tans in die begin fase van die projek en het in April ons ECD sentrum geopen (Vroeë kinderontwikkeling). Die ECD leerplan van Caritas Gemeenskapsfokus word as opleidingsprogram vir die fase gebruik en ons het ook ’n samewerkingsooreenkoms met Caritas Gemeenskapsfokus in die verband.
Die instansie is tans afhanklik van borge vir fondse om te funksioneer en daarom het ons ook fondsinsamelings om fondse te genereer om die projek staande te hou. Ons het groot planne vir uitbreiding en het reeds ’n waglys vir nog 60 voorskoolse kinders, dus het ons nog 2 klaskamers en onderwysers nodig.
Ons 1ste fondsinsamelingsprojek was ’n damesoggend met Mathys Roets wat Saterdag 14 Julie plaasgevind het in die skousaal op Griekwastad. Dit was ’n groot sukses.
Die 2de projek vir bewusmaking en talent ontwikkeling in die gemeenskap was ’n draadkar kompetisie. Inskrywings was Woensdag 11 Julie en beoordeling 16 Julie.
Die wenners van die 3 ouderdomsgatekorieë is soos volg:
12 jaar en onder: Duncan Julius.
13-17 jaar: Diego Cilliers.
18 jaar en ouer: William Kanon.
Ons 3de projek is Andries Vermeulen wat op 21 September in Griekwastad by die skousaal sal optree.
Kontak gerus vir Anja Meintjes of Anri Holder vir enige verdere inligting.
Ons Facebook link vir meer inligting: https://m.facebook.com/Voetspore-van-Hoop-Footprints-of-Hope-716237025250915/
(Anja Meintjes – Direkteur van Voetspore van Hoop)