Feestema: “Die vyftigste ‘jubileum’ herinner ons aan die ou Joodse ‘jubeljaar’. Elke vyftigste jaar het hulle hul vryheid gevier, die grond laat rus en slawe vrygestel (Lev. 25). Jesus het dalk presies dit in gedagte gehad toe Hy die ‘genadejaar van die Here’ (Jes. 61:1-2) aangekondig het (Luk. 4:18-19). Die herstel van alles wat deur die sondeval vernietig is, moet deur die volgelinge van die Messias-Koning met vreugde aangepak word.
Dit is dan ook ons tema vir hierdie feesjaar (jubeljaar): om ekstra aandag te gee aan diegene wat nog onvry is of wat gebrek ly.
Laat ons jubelend die genade van 50 jaar uitdeel (Matt. 10:8)!”
(Feesalbum Nederduitse Gereformeerd Kerk Kimberley-Vooruitsig, bladsy 51)
Vrydagaand is ’n melodrama met lawwe musiek uit die sestigerjare opgevoer. Gemeentelede was in aksie met musiek en dans. Die “mooiste vrou in ons kerk” het haar verskyning as “Pretty Woman” saam met “Roy Orbison” gemaak. Baie van die gaste was soos die sestigerjare aangetrek. Die Feesalbum is ook tydens hierdie geleentheid bekendgestel.
Saterdag het gesinne, families en vriende aan ’n Bybelvasvra en Pretstap deelgeneem. Bome is ook op die kerkterrein geplant en ’n klipstapel is gebou van klippe wat elke lidmaat saamgebring het.
Sondag het ds. W Roets sy afskeidspreek gelewer. Na die erediens (nagmaal) is ’n feesmaal aangebied vir lidmate en besoekers.