Dit gaan baie sleg met ons kinders in Suid-Afrika. Kinders word elke jaar in Suid-Afrika aan kindermishandeling blootgestel. Die Noord-Kaap het die hoogste aantal aanmeldings per 100,000 mense van kinders wat seksueel misbruik word. Klein lyfies wat vir stukkend gelos word deur grootmense wat hulle moet beskerm en veilig hou.
By Caritas Terapie Sentrum is die fokus veral op die terapeutiese heelmaak van behoeftige kinders wat aan erge trauma soos seksuele misbruik en fisiese mishandeling blootgestel was. Die koste om een behoeftige kind wat aan die trauma blootgestel was te begelei deur die hofproses, asook terapie van dié kind, beloop ongeveer R10,000.
Om hierdie kinders te help is die Caritas “Kans vir ’n Kind” fonds begin. Die “Kans vir ’n Kind” projek wil help dat kinders wat blootgestel was aan fisieke, seksuele en emosionele trauma behandeling kan ontvang aangesien baie van hulle dit nie kan bekostig nie.
Om te help om fondse te genereer vir die ‘Kans vir ’n Kind’ fonds is die ‘Freddy the Travelling Teddy Challenge’ geloods. Die doel van die projek is om te verseker dat niemand by die sentrum weggewys sal word nie. Die afgevaardigdes na die sinode van 2016 sal nog vir Freddy onthou. Freddy, die groot teddiebeer, het tydens die sinodesitting in 2016 by afgevaardigdes, op uitnodiging, by hulle tafel aangesluit. “Tafels” het dan ’n donasie aan die ‘Kans vir ’n Kind’ fonds gemaak.

Freddy die sinodeganger het nou ’n fietsryer geword.
Caritas Gemeenskapsfokus NPC het onlangs sy fietsry-ambassadeurs bekend gestel. Die doel van die ambassadeurs is om Caritas se missie en visie – die heling van die mens in sy gemeenskap – uit te dra.
Elke fietsryer het ’n fietsryhemp waarop Caritas se naam prominent verskyn. Die fietsryers dra dié hemde as hulle aan fietsrygeleenthede in Suid-Afrika deelneem.
Hierdie spesifieke fietsry-ambassadeurs is gekies omdat hulle hul met die visie van Caritas vereenselwig. Hulle is opgewonde en passievol oor wat Caritas in gemeenskappe doen. Dié ambassadeurs ontvang geen geldelike borgskap nie, maar sal betrokke raak by mense wat meer oor Caritas te wete wil kom.
Terloops: Tydens die Trans Baviaans 24hr MTB Race wat op 11 Augustus plaasgevind het, het Caritas se fietsry-ambassadeurs uitstekende tye behaal. Baie geluk aan Team Silverfish (Werner Visser en Tania Visser) wat ’n algehele 5de plek in die gemengde pare behaal het. Harm en Elmien was 7de. In die mans ope het Ben en Jaco 9de geëindig.