Die ring van Warrenton het op 3 September 2018 te Jan Kempdorp vergader. Die ring bestaan uit 6 gemeentes. Ons spot dikwels en sê dit is nie ’n ring nie, maar ’n string. Rede: Bykans al die gemeentes, behalwe 2, lê in ’n reguit lyn, ±10 km van mekaar.
Die ring het tydens die eerste dag die verhaal van die ring en gemeentes met mekaar gedeel – met al die subtekste en nuanses. Die verhaal is afgesluit deurdat almal saam aangedui het wat liewers “afgesterf moet word” en wat in die plek daarvan “nuut gebore en gevestig moet word”.
Ek wou ’n foto van die afgevaardigdes neem waar hulle by die “verhaal van die ring” staan. Dit is soos gebruiklik, ’n uitdaging om almal op ’n bondel te kry en om op die regte oomblik te wag totdat elkeen met sy “beste glimlag” na die kamera kyk. En toe sien ek dit. Dikwels moet jy eers deur die lens van ’n kamera kyk om te sien wat jy moet sien. Die “storiemuur” en opsomming van die gesprek is opgestel onder ’n opskrif wat reeds teen die muur aangebring is – dit was klaar daar. Kan jy dit glo! Ek sien dit tot my verbasing eers terwyl ek die foto neem. Duidelik staan daar in groot swart letters: Saam in die Here se diens. ’n Raak en goeie titel vir die verhaal van die ring van Warrenton.
Na die gesprek, terwyl ek oppak en seker maak dat ek my pakkie lekkergoed, wat elke afgevaardigde ontvang het, nie vergeet nie, sien ek dat ’n teksvers aan die pakkie “Jelly Babies” vasgekram is. Net voordat ek wegry wil ek darem van die sawwe lekkertjies eet. Weer sien ek die papiertjie aan die pakkie lekkers. En ek lees: “Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen ’n lid daarvan.” (1 Kor. 12:27).