Dr. GJ (Gert) Duursema het by die pas afgelope ASM vergadering ’n aanbieding oor die 400-jarige viering van die sinode van Dordrecht aangebied.
Die aanbieding is op die webwerf van die sinode in Noord-Kaapland en kan afgelaai word by http://noordkaap.ngkerk.net/inligtingstukke/.
Die titel van die PowerPoint is: Die sinode van Dordrecht: 1618 – 1619 en 2018 – 2019.
Notas is by elke skyfie oor die aspekte wat toegelig word, geplaas.
Indien iemand meer inligting verlang, is hulle welkom om dr. Duursema te kontak by: telefoon 0828099977; e-pos gertduursema@outlook.com.
Die skildery (prent) verskyn op die eerste skyfie van die aanbieding: Die gebou in die middel van die skildery, is die “Kloveniersdoelen” (’n Klovenier was ’n skutter met ’n primitiewe voorlaaier. Dié gebou was gebruik vir oefening en byeenkomste van die plaaslike skietklub) op die hoek van Stek en Doelstraat. Die gebou het later vervalle geraak en is – ondanks proteste gesloop om plek te maak vir ’n gevangenis. Laasgenoemde bestaan ook nie meer nie. Die uitsig op die gebou op die skildery, is vanaf die skietbaan.