Dit is nou amper ’n jaar gelede dat ons Reformasie 500 gevier het – wat ’n wonderlike geleentheid was dit nie! Hier op Piet Plessis het ons baie lank voor die tyd reeds begin om weer die pad saam met ons geloofsvoorouers te stap en te dink aan alles wat hulle moes deurmaak, sodat die besondere betekenis van die Reformasie nie ongemerk by ons sou verbygaan nie. Dit was goed om ’n slag weer herinner te word aan talle manne en vroue, wat sonder om te skroom, die waarheid van God se Woord bly verkondig en uitgeleef het. Aan die een kant was dit ’n hartseer verhaal toe ons ons pad van herinnering in 1415 begin het, die jaar toe Johannes Hus in Konstanz, Duitsland, as eerste martelaar van die Reformasie gesterf het. Aan die ander kant tog ook die vreugde omdat ons as Protestante, tot vandag toe nog die vrugte van hulle standvastigheid in die geloof kan pluk. Alhoewel baie min van ons self die feesvieringe in Wittenberg kon bywoon, het dit tog gevoel asof ons op ’n manier ook deel daarin gehad het. Om ons verbintenis met die 500 jarige herdenking en feesvieringe van die Reformasie te wys, het ons ook ’n boom geplant en ’n gedenksteen opgerig. ’n Plataanboom, soos in Wittenberg se gedenktuin, sou nie hier in die Molopo geaard het nie en daarom het ons ’n Olienhoutboom langs die gedenksteen geplant. Elkeen wat by die erediens van 29 Oktober 2017 teenwoordig was, het dié dag ’n klippie aan die voet van die gedenksteen neergesit wat later daar ingemessel is. Net links van die gedenksteen is die jong Olienhout wat wag om sy plek vol te staan in die jare wat kom. Met ons oog op die verlede sowel as op die toekoms, bly ons oortuiging soos altyd –
Sola Scriptura
Sola Fide
Sola Gratia
Solus Christus
Soli Deo Gloria
(Ds. Lendus de Villiers – Piet Plessis)