Michelle van Rooi het vanjaar geregistreer as student aan die Hugenote Kollege – Kimberley Kampus om opleiding te ontvang as Maatskaplike Hulpwerker. Sy het ’n beurs vanaf die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ontvang om hierdie studierigting te volg. Graag stel ons as taakspan diakonaat Michelle aan u voor en wens haar die beste vir 2019 toe.
“Ek is Michelle Janine van Rooi en is tans geregistreer vir studie in Maatskaplike Hulpwerk aan Hugenote Kollege in Kimberley.
Ek het my skoolloopbaan in Upington voltooi tot graad 12, waarna ek ’n beurs ontvang het om musiek te studeer deur die Musiek- akademie in Kimberley deur UFS in 2008. Ek het my B. Mus graad voltooi in 2011 en is tans lidmaat van en kerkorreliste by die gemeente Ned. Geref. Kimberley-Wes sedert 2013.
Ek het hierdie studierigting gekies omdat ek my lewe op ’n meer praktiese wyse tot beskikking van die Here wil stel. Met hulp wat ek van my plaaslike gemeente en die streeksinode ontvang, is ek versekerd dat my roeping vervul sal word.”
(Fanus Henning: Hoof Uitvoerende Direkteur – Caritas Gemeenskapsfokus)