Stella se mense is lief vir leer sê ds. Willem Vermaak. Daarom is die VKO Sentrum te Stella se Tswana naam: Ratang Thuto – dit beteken lief vir leer.
In Stella se aangrensende woonbuurt, Rekgaratlhile, woon 6,000 mense. Armoede, gebrekkige behuising en dienste asook werkloosheid is aan die orde van die dag.
Sedert 2003 het lidmate begin aandag gee aan jong kinders in die woonbuurt. ’n Kleuterskool het tot stand gekom, maar onderlinge spanning in die woonbuurt het veroorsaak dat die kleuterskool getaan het.
Nadat die sinode in Noord-Kaapland ’n kursus oor gemeentes se betrokkenheid in gemeenskappe aangebied het, is Stella oortuig om met ’n VKO Sentrum te begin. Baie probleme sou egter oorkom moes word.
Aanvanklik was die VKO Sentrum in die kerksaal van die NG Kerk. Die afstand vanaf die woonbuurt en duur onveilige publieke vervoer was egter ’n groot kopseer. Voeg hierby die frustrasie om telkens die VKO in die kerksaal te ontruim as begrafnisse en kerklike funksies plaasvind.
Die NG Kerk Stella is deur die jare betrokke by die plaaslike NG Kerk in Afrika. Die NG Kerk in Afrika het ’n kerkgebou wat uit die jare vyftig dateer. Die erf is egter in 1957 tydens ’n verkoopstransaksie verkeerdelik aan die Munisipaliteit oorgedra. Na ses jaar se gespartel is die fout reggestel. In Augustus 2018 is kaart en transport ontvang. Die kerkraad besluit om die VKO Sentrum hierheen te skuif.
Nog ’n probleem duik op. Die Munisipaliteit skenk ’n vraghouer wat vir jare in onbruik in die midde dorp staan. Die beplanning was om die kerkie en vraghouer met ’n dak te verbind en die VKO daarin te akkommodeer. Skielik maak persone aanspraak op die vraghouer. Hulle dreig om die vragmotor wat die houer sal vervoer aan die brand te steek. Na maande is die vete bygelê en kon die houer na die erf geneem word.
Hierna val alles net in plek… Op die erf is ’n boorgat, maar gemors is daarin gestort. ’n Lidmaat maak die boorgat skoon. ’n Dompelpomp en watertenk word geskenk. Daar is weer water op die terrein.
’n Tweede vraghouer word geskenk Die twee vraghouers word 12 meter van mekaar geplaas en bo-oor word ’n 17 meter dak gebou. Binne die bestek van 12 weke word drie klaskamers, ’n kombuis, ’n groot ruimte, stoorkamer, kantoor en toilette ingerig.
Die nuwe gebou is op Maandag 13 Mei 2019 in gebruik geneem. Tans is daar 40 kindertjies, 2 leerkragte en ’n kok. ’n Derde klassie word beplan sodat 60 kindertjies geakkommodeer kan word.
Ter selfde tyd is die NG Kerk in Afrika se kerkie is ook gerestoureer.
VKO Ratang Thuto funksioneer onder die bekwame leiding van Caritas Gemeenskapsfokus, die NG Kerk in Noord-Kaapland se Barmhartigheids-arm.
Die NG Kerk Stella besef dat hierdie ’n langtermyn projek is. Mag die Here Jesus se seën op elkeen van die kindertjies en leerkragte rus.