Die mense van Williston en omliggende dorpe in die Karoo en Boesmanland is vasgevang in ’n uitmergelende droogte van bykans 7 jaar. Hulle word ondersteun deur vriende en familie waar moontlik, maar tans is dit nie meer genoeg nie.
Die NG. Gemeentes Keimoes en Neilersdrift het tot die besef gekom dat die droogte ’n veel dieper effek op mense het, as die blote behoefte aan voer vir die diere.
“Dis ons hartsmense wat nie meer hul kinders se skoolfonds en studiegeld kan bekostig nie” sê ds. Renier Lourens van die Ned. Geref. Kerk Neilersdrift.
Die mense het letterlik geen geld meer nie en as gevolg daarvan is vele kinders en jongmense se skool- en koshuisgelde agterstallig. Die moontlikheid bestaan dat studente nie hulle grade sal kan ontvang alvorens hulle nie hulle universiteits- of ander tersiêre instansies se gelde betaal nie.
“Wat doen ’n mens in só ’n situasie? Dis ons mense, ons kinders! Ons het hand in eie boesem gesteek en besef ons moet iets doen” se dr. Kobus Conradie van die Ned. Geref. Kerk Keimoes.
Die twee NG. Gemeentes van Keimoes en Neilersdrift het derhalwe ’n Studente Droogtehulp-fonds (SDHF) geskep vir leerders en studente van boere in die droogte geteisterde gebiede wat nie oor die nodige fondse beskik nie.
Hierdie fonds, asook die aansoeke om hulp, word bestuur deur ’n kommissie wat vanuit die twee gemeentes saamgestel is en wat met aansoekers se plaaslike gemeentes skakel. Die ouditeure, Nel en Vennote van Upington hou toesig oor die finansiële aspekte. Die fonds word dus met die grootste verantwoordbaarheid bestuur.
Die NG Gemeentes van Keimoes en Neilersdrift neem die vrymoedigheid om te vra vir bydraes. In die aanvanklike opname wat die gemeentes gedoen het, word ±R500,000 benodig.
Rekeningnaam: NG Kerk Keimoes SDHF
Bank: Standard Bank
Tak: Keimoes
Rekeningnommer: 408230045
Takkode: 051001
(Ds. Renier Lourens NGK Neilersdrift en dr. Kobus Conradie NGK Keimoes)