Het jy ook al ’n lekker-lees brief in jou posbus of met jou e-pos ontvang? ’n Brief wat jou dag ophelder sodat jy ligvoets deur die res van die week gaan. Wel, die sinodale kantoor in Noord-Kaapland het só ’n skrywe van die NG Kerk Vrystaat ontvang. Ds. Barnard Steyn het in dié brief geskryf:
“As gelowiges dra ons saam swaar aan die nood wat droogte in dele van die Noord-Kaap meebring. Ons kantoorhoofde van die NG Kerk Vrystaat beplan ’n besoek aan kerkleiers van die Noord-Kaapse NG Kerk Familie te Kimberley op Vrydag 1 November 2019. Graag verneem ons of die beplande besoek geleë sal wees.”
Dié besoek het op 1 November 2019 by die sinodale sentrum van die NG Kerk in Noord-Kaapland te Kimberley plaasgevind. Die NG Kerk Vrystaat was verteenwoordig deur dr. Gideon van der Watt, ds. Barnard Steyn, mnr. De Wet Claassens, mnr. Adriaan de Ruiter, dr. Carin van Schalkwyk en dr. Pieter en me. Odia van Jaarsveld. Die moderatuur van die NGKA Phororo (ds. Johannes Moncho, ds. M Tshishonga, ds. G Botlhoko en ds. William Sidumo) en twee lede van die RCA Pearl gemeente te Kimberley (me. Christa Kruger en me. Roselyn Joshua) was teenwoordig. Noord-Kaapland was verteenwoordig deur ds. Mossie Mostert en dr. Fanus Henning.
By hierdie geleentheid het die NG Kerk Vrystaat as ’n blyk van meelewing ’n skenking van R100 000 uit hulle rampfonds vir die NG Kerk Familie in Noord-Kaapland oorhandig. Die R100 000 is gelyk tussen die VGKSA, NGKA Phororo, RCA Pearl en die NG Kerk Noord-Kaapland verdeel.