Die sinodale kommissie vir hulpdienste het in samewerking met al die sinodale kommissies van die sinode ’n werkswyse in plek geplaas om op ’n holistiese wyse nood te help verlig en hoop te gee aan gemeenskappe in Noord-Kaapland wat op so ’n mate deur ’n ramp geaffekteer word dat dit nie deur die gemeenskap, plaaslike owerheid, gemeente en ring verlig of voldoende en effektief aangespreek kan word nie.
Vanaf einde Mei tot op hede, is die volgende uitbetalings reeds gedoen:
• Ring van Deben
R50 000 – Ned. Geref. Kerk Vanzylsrus vir die sink van ’n boorgat.
R42 000 – Ned. Geref. Kerk Olifantshoek vir die vervoer van mieliereste vanaf Bothaville na Olifantshoek.
• Ring van Kenhardt
R75 000 – Humanitêre hulp – voedsel en skoolfonds.
R30 000 – Op aanvraag beskikbaar vir moontlike vervoer van veevoer.
• Ring van Hopetown
(Rampgebied: Britstown, Prieska en Strydenburg)
R100 000 – Humanitêre hulp asook moontlike vervoer van veevoer
• Ring van Carnarvon
(Rampgebied: Vosburg, Carnarvon, Loxton, Vanwyksvlei, Williston, Brandvlei)
R300 000 – Humanitêre hulp asook moontlike vervoer van veevoer