Alles wat ons tot nou toe gehoor het:
boere wat die minimum vee het en nie meer voer het nie…
gesinne wat nie kos het nie…
ouers wat nie meer hulle kinders se skool- en koshuis- en universiteitsgelde kan betaal nie…
nie meer brandstof het om hulle kinders, plaaswerkers en voer te vervoer nie…
nie stukkende windpompe en boorgate wat toegeval of probleme gee, kan herstel nie…
meeste gesinne reeds hulle medies gestaak het…
baie wat nie meer polisse het wat as pensioen moet dien nie…
alles is waar!

Die ad-hoc taakspan vir gemeenskapsversorging tesame met verteenwoordigers van Caritas en Kerk Sonder Mure gemeente het op Woensdag, 20 November 2019 Carnarvon besoek. Gemeente-leiers en verteenwoordigers van die landbou unies en ander gemeenskapleiers van Carnarvon, Loxton, Williston, Vosburg, Vanwyksvlei, Brandvlei en Kenhardt was teenwoordig. Dit is die 7 gemeenskappe wat geïdentifiseer is met die hoogste humanitêre nood. Die doel van die besoek was om vas te stel hoe erg die droogte werklik is en wat die impak op boerdery-gesinne en gemeenskappe is. Daar is ook gesels en gepraat oor die unieke rol wat die kerk in hierdie omstandighede speel te wete die pastorale versorging van gemeenskappe en die verlening van humanitêre hulp.
Die droogte het ’n groot sneeubal effek. Omdat die boere geen kontantvloei meer het nie, ly ook die hele gemeenskap saam. Besighede se inkomste neem drasties af, plaaswerkers verloor hulle werk en huise vir bejaardes wat voorheen deur die boere versorg is, se vleis- en koskaste is ook besig om leeg te raak.
Vir solank dit nie reën nie en vir nog ten minste 2 tot 3 jaar nadat dit gereën het, is daar vir die boere geen uitkoms nie. Dit is belangrik dat ons as ’n land moet saamstaan en gemeenskappe in droogtegeteisterde gebiede moet ondersteun.
Die sinode in Noord-Kaapland het ’n rekening beskikbaar gestel waarin donateurs fondse kan inbetaal waarmee ons gemeenskappe in die droogte-geteisterde gebiede kan ondersteun. Alle fondse word geoudit en verslag word gegee hoe fondse aangewend word.
Rekening naam: NG Kerk in Noordkaapland
Bank: ABSA
Tipe rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 940580684
Takkode: 500902
Verwysing: Droogte en naam van donateur
Suid-Afrikaners (ook die wat in die buiteland woonagtig is) het reeds met die Boks-vir-Boervrou-projek gewys hoeveel ons werklik omgee. Daar is letterlik duisende, by die 40 000 bokse dwarsoor die land versprei. Dis nou waar ons hierdie omgee na die volgende vlak moet neem en gesinne en gemeenskappe finansieel moet ondersteun om die droogte te oorleef.
Kontak vir ds. Kobus van Tonder, voorsitter van die ad hoc taakspan gemeenskapsversorging, vir enige navrae of inligting.
E-pos: kobusvt04@gmail.com
Selnommer: 0765304028
(Hanelie van Tonder – sekretaresse ad hoc taakspan gemeenskapsversorging)