As dit met jou kinders goed gaan, gaan dit met jou goed. Hoe kry ’n ouer dit reg om die spanning van kinders af weg te hou dat daar nie meer geld is vir skool, koshuis of universiteit nie. Selfs vir sport toerusting en skool benodighede, om nie eers te praat van sakgeld nie.
Dis hoe ’n begroting van twee kinders van omtrent graad 7 en 10 lyk wat in die koshuis is en op ’n ander dorp en 120km ver skool toe moet ry. Meeste kinders se skool is meer as 120km van hulle huis af.
Koshuisgelde vir 2 kinders: R49 200
Skoolfonds vir graad 7: R10 150
Skoolfonds vir graad 10: R12 200
Brandstof (sodat kinders naweke huis toe kan gaan): R45 000
Totaal R116 550 (per jaar)
NG Gemeentes Keimoes en Neilersdrif het ’n studiefonds op die been gebring waaruit hulle vanjaar reeds R1miljoen se agterstallige tersiêre fondse betaal het. Met 2020 op ons voorstoep, is ouers reeds raadop oor hoe hulle volgende jaar se verpligtinge moet nakom. Die ad-hoc taakspan gemeenskapsversorging gaan soos ons fondse insamel, ook oorbetalings aan die studiefonds doen sodat alle skool- en universiteits verwante verpligtinge uit een fonds geadministreer word.
Die ad-hoc taakspan vir gemeenskapsversorging het gister, Dinsdag 3 Desember, weer in Kimberley vergader vir beplanning hoe om fondse in te samel en ook ’n werkswyse om gemeenskappe geestelik te versorg. Indien enige iemand betrokke wil raak of ondersteuning wil bied, kontak ons gerus.
Een van ons gemeentelede sê altyd: “As jy vir my kinders goed is, is jy vir my goed.” Kom ons wees goed vir kinders!
Raak betrokke! Ondersteun! Hetsy in die vorm van geestelike ondersteuning, ’n donasie of om ’n fondsinsameling te reël.
Donasies kan inbetaal word in die volgende rekening:
Rekening naam: NG Kerk in Noordkaapland
Bank: Absa
Tipe rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 940580684
Takkode: 500902
Verwysing: Droogte en naam van donateur
Navrae: ds. Kobus van Tonder (voorsitter van die ad-hoc taakspan gemeenskapsversorging)
E-pos: kobusvt04@gmail.com
Selnommer: 0765304028
(Hanelie van Tonder – sekretaresse ad hoc taakspan gemeenskapsversorging)