In een van die Red-’n-Plaas onderhoude die afgelope tyd op Amore Bekker van RSG se program, Alhoebekker, het ek een môre my belewenis rondom hierdie projek probeer verwoord met Jesus se twee kort gelykenisse Matteus 13:31-33.
“Die koninkryk van die hemel is soos ’n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ’n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.”
“Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ’n vrou gevat en in ’n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was.”
Amore, baie dankie dat jy met die Red-’n-Plaas-projek die saadjie geplant het… die suurdeeg was wat gesorg het vir ’n vermenigvuldigende effek. Bydraes het ingestroom van heinde en verre, sodat ons tans op die wonderlike bedrag van R2 588 898 staan. Dankie vir jou deernis en omgee vir ons boerderygemeenskappe in die droogtegeteisterde gebied. Jou lewensfilosofie is: No guts, no glory. Vir hierdie projek verdien jy ’n veertjie in die hoed.
Vir die luisteraars van RSG wil ek ook graag bedank. Nie alleen vir die wonderlike wyse waarop julle bygedra het nie, maar ook vir die ondersteuning, belangstelling, julle deernis en veral julle gebede. Weet dat elke sent wat ingesamel is iewers ’n verskil maak in ’n gesin se lewensomstandighede in die droogtegeteiserde gebied.
Ons kon vanuit die beskikbare fondse die bedrag van R1.2 miljoen oormerk om behoeftige leerlinge en studente uit boerderygemeenskappe te help met skool/universiteitsgelde en koshuisgelde. R700 000 is ook aan gemeentes bewillig vir aanwendig vir humanitêre hulp wat insluit voorsiening vir huishoudelike onderhoud, brandstof en die pastorale versorging van lidmate. Die restant van die fonds word in reserwe gehou vir ’n tweede rondte aansoeke.
Alhoewel die Red-’n-Plaas-projek op RSG tot ’n einde gekom het, gaan die sinode in Noord-Kaapland steeds voort met sy fondsinsamelingspogings. Die reën in die droogtegeteisterde gebied was sporadies en die droogte is nog lank nie gebreek nie, daarom doen ons ’n beroep op almal om steeds betrokke te wees by ons projek. Vir diegene wat bydraes wil gee, gee ek weer ons bankbesonderhede.
Naam van rekening: NG Kerk in Noord-Kaapland
Bank: ABSA tjekrekening
Rekening nommer: 940580684
Takkode: 500902 (Kimberley) 632005 vir internet oorbetalings
Verwysing: Droogte + naam van donateur
Hoe sê ons? Dis al hoe beter… op alhoebekker! Saam is ons sterker! Dankie.
(Kobus van Tonder)