Dorothy-Anne Howitson is ’n geregistreerde berader en bekende in Kimberley.
Sedert 1993 beywer sy haar om bewustheid oor die behoeftes van gestremde persone te bevorder asook die struikelblokke wat gestremde persone die hoof moet bied. Sy het al verskeie humanitêre toekennings ontvang.
Dorothy-Anne is tans die voorsitter van die Association of & for Persons with Disabilities (ADP) – Frances Baard District.
Onderaan haar e-posse verskyn ’n aanhaling deur Neil Marcus:
“Disability is not a ‘brave struggle’ or ‘courage in the face of adversity’… disability is an art. It’s an ingenious way to live.”
Sy deel ’n lys van Gemeenskapsvoedings- en Ontwikkelingsentrums wat deur organisasies sonder winsoorgmerk (OSW) in Noord-Kaap bedryf word – dit het betrekking op voedselpakkies. Inligting is verskaf deur die Departement Maatskaplike Dienste. Klik op die volgende skakel: Databasis van Gemeenskapsvoeding- en Ontwikkelingsentrums in Noord-Kaap.
Lesers van e-Nuus Noord-Kaapland word versoek om die inligting aan onder andere die volgende deur te gee:
• Gemeenskapsradiostasies
• Gemeenskapsleiers
• Klinieke
• Maatskaplike Werkers
• Kerke se nuusbrief (waar van toepassing)
(Met dank aan: Dorothy-Anne Howitson – voorsitter APD: Frances Baard Distrik)