Dorothy-Anne deel met die lesers van eNuus Noord-Kaapland insiggewende inligting oor gidshonde en COVID-19.
Gidshonde is nie troeteldiere nie. Hulle het ’n kritieke rol, want hulle is “werkende honde” of “siende honde”, om persone wat blind is of gedeeltelike sig het in staat te stel om hindernisse te vermy en veilig, selfversekerd en onafhanklik te reis.
Daarom het BlindSA ’n beroep op die regering gedoen, gedurende hierdie dae van COVID-19, om lisensies en permitte uit te reik vir vervoeroperateurs, sekuriteitsbedrywe en vir kommersiële en industriële sektore om hierdie “werkende honde” in te sluit by openbare vervoer en toegang tot openbare geboue – sodat die operateurs en sektore nie persone met gesigsgestremdhede belemmer of verhinder om onafhanklik te reis nie.
Die gidshondgebruiker en die gidshonde/dienshonde word opgelei vir mobiliteit en onafhanklike reis deur blinde persone.
Sonder hierdie permitte gedurende Covid-19, en om behoorlike maatskaplike distansiepraktyke te onderhou, word persone wat blind is of gedeeltelik sig het, nou gedwing om óf tuis te bly sonder toegang tot noodsaaklike dienste, of om kreatiewe maniere te vind om onafhanklik te reis wanneer dit absoluut noodsaaklik is.
Dit is hier waar die rol van behoorlik opgeleide gidshonde baie belangrik word. Die gebruik van sulke honde verminder die behoefte aan fisieke interaksie van ’n blinde of swaksiende persoon met ander aansienlik.
Die Wêreldunie vir Blindes en BlindSA probeer om die regering en beleidmakers te steun om wetgewing te ontwikkel en in werking te stel om diskriminasie teen die gebruik van gidshonde in openbare ruimtes uit te skakel; om die algemene publiek bewus te maak van die werk wat die honde lewer [ja, hul mag ook kerk toe gaan]; om maatskaplike distansiepraktyke na gidshonde uit te brei; en om persone wat blind is of gedeeltelike sig het, in te lig dat hierdie honde gereelde toetse vir higiëne ondergaan, want dit is die regte ding om te doen vir die verbruiker, maar ook vir almal met wie die persoon met ’n gidshond in aanraking kom.
BlindSA se doel is om te verseker dat persone met gestremdhede, veral diegene wat blind en swaksiende is, nie hul regte ontneem word nie soos vervat in die VN-konvensie oor die regte van persone met gestremdhede (CRPD) en die Grondwet van Suid-Afrika, en dat hulle bly op die agendas van regerings terwyl hulle voortgaan om die doelwitte vir volhoubare ontwikkeling (SDG’s) te bereik.
Meer inligting – Jace Nair, Blind SA, Mobiel: 0609670258, e-pos: ceo@blindsa.org.za SMS 45345, www.blindsa.org.za
(Met dank aan: Dorothy-Anne Howitson – voorsitter APD: Frances Baard Distrik)