Dis die oggend van 1 November net voor 10uur by die NG Gemeente Kuruman. Daar is ’n klompie vreemde gesigte in die erediens. Energie en opgewondenheid is in die lug. Vanoggend word die eerste groep “studente” bekendgestel as Bedienaars van die Woord. Prof. Nelus Niemandt lei die erediens uit Lukas 10 en gestuurdes weerklink in die kerk. Na die oproep neem prof. Hannes Knoetze oor en deel hy die pad wat gestap is om die kursus aan te bied. Elke “student” het sy/haar sertifikaat ontvang sowel as ’n preekband. Die gemeente het die nuwe bedienaars toegesing en geseën vir hul dienswerk.
Hier die name en gemeentes van ons 2020 Bedienaars van die Woord:
Bothma RJ (Rose) – Deben gemeente
Crafford JDA (Danie) – Prieska gemeente
Derks CA (Carl) – Kuruman Moedergemeente
Du Plessis SP (SP) – Kathu gemeente
Goussard L (Lize) – Kathu gemeente
Swanepoel MJF (Tienie) – Mareetsane gemeente
Tuck WJ (Willie) – Hopetown gemeente
Van der Merwe CB (Coenie) – Askam/Noenieput gemeente
Visser FT (Felix) Augrabies gemeente
Theron (Pertria) – Potchefstroom Moeder gemeente – Diensleraar
Die kursus val onder Hugenote Kollege in Wellington. Prof. Hannes was die aanbieder en die kursus het gewissel tussen groepsbyeenkomste, selfstudie en aanlyn werk. Die jaarlange kursus is deur al die “studente” voltooi en elkeen het voor die Taakspan vir Teologiese Opleiding van Noord-Kaapland verskyn. Die bedienaars word deur hul onderskeie ringe erken as Bedienaars van die Woord en dan in hul plaaslike gemeente bekend gestel. Die uitkoms is dat die bedienaars nie net in hul plaaslike gemeente se preekprogram opgeneem kan word nie, maar ook in die ring gebruik word. Die deur wat nou oopgaan help soveel gemeentes waar daar baie druk op die leraar is.
Alle seën en voorspoed word op elke bedienaar toe gebid. Die volgende kursus word aangebied in 2021 en inligting sal binnekort bekend gestel word.
(Ds. RG Janse van Vuuren: voorsitter sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning)