Dit is met groot dank dat die ad-hoc taakspan gemeenskapsversorging kan berig dat ons tot en met die einde Februarie 2021 die bedrag van R4 141 413.00 van verskeie donateurs ontvang het. Om hierdie bedrag te in het verskeie gemeentes in die sinodale gebied van die sinode in Noord-Kaapland, maar ook gemeentes dwars-oor ons land ’n groot rol gespeel. Ons dank aan hierdie gemeentes sowel as indiwidue, organisasies en besighede wat hulle harte oopgemaak en hulp op welke manier ook al verleen het.
Met die fondse tot ons beskikking, is die bedrag van R2 241 000.00 aan 11 gemeentes vir die verlening van humanitêre hulp uitbetaal. Die bedrag van R1.6 miljoen is aan die Studente droogtehulp fonds (SDHF) oorbetaal vir hulpverlening ten opsigte van skool- en universiteits- en koshuisgelde. R300 000.00 ook aan Agri Noord-Kaap oorbetaal vir die verlening van humanitêre hulp deur middel van hulle koopbewysstelsel waarby verskeie gemeenskappe in die Noord-Kaap baat gevind het.
Ons is dankbaar vir goeie reën in groot dele van ons provinsie, maar is ook diep geraak deur die voortslepende droogte in veral die westelike deel van die Noord-Kaap. Reën in die westelike dele was sporadies en baie plase het geen reën ontvang nie. In verskeie streke is boere in ’n absolute humanitêre en bestaanskrisis gedompel. Boere en hulle gesinne trek swaar en die emosionele en geestelike impak van die droogte is enorm. Ons herinner weer aan die 24 uur Noodnommer (083 415 1484) en die pastorale ondersteuning wat Caritas Gemeenskapsfokus NPC by hulle terapiesentrum bied.
Amore Bekker se Red ’n plaas projek op RSG het net op die regte tyd gekom. Met fondse wat aan die einde van die boekjaar byna uitgeput is, is dit ’n welkome inspuiting vir ons projekfonds. Ons sal graag wil sien dat hierdie fondse so spoedig moontlik uitkom in die gemeenskappe waar hulp verleen moet word. Daarom wil ons gemeentes in die Noord-Kaap (nie alleen in ons sinodale gebied nie) uitnooi om waar daar humanitêre nood in hulle gemeenskap voorkom, by die taakspan gemeenskapsversorging ([email protected]) die aansoekvorm om hulpverlening aan te vra en voor Vrydag 19 Maart 2021 om 12:00 in te dien. Hulp met betrekking tot skool- en universiteits- en koshuisgelde sal steeds deur die SDHF volgens hulle riglyne en werkswyse gehanteer word.
Gemeentes en indiwidue wat graag betrokke wil raak en bydra tot ons projekfonds of direk by gemeentes in die droogtegeteisterde gebied wil betrokke raak, kan met die die voorsitter van die ad-hoc taakspan gemeenskapsversorging, ds. Kobus van Tonder ([email protected]) skakel vir advies.
Saam met ons bedieningsvennote, Agri Noord-Kaap, Caritas Gemeenskapsfokus NPC, die Studente droogtehulp fonds (SDHF), KSM (kerksondermure) en so baie ander wat hulp aanbied, glo ons dat ons in hierdie krisis omstandighede ‘n verskil kan en moet maak.
(Ds. Kobus van Tonder: Voorsitter  ad hoc TAAKSPAN gemeenskapsversorging)
Foto met toestemming verskaf: Chrismari Batt (Boervrou van Loeriesfontein)