All posts by: mossie

About mossie

Nou sien ek weer kans vir die droogte! Elkeen wat hier was het vandag ’n treë nader aan die Here gegroei. Ons is vandag bederf. Die beste Boeredag wat ek nog bygewoon het. Dit is van die opmerkings gemaak deur van die 174 boere wat die Pitkos Boeredag in Kuruman bygewoon het. Die dag is […]

Op Sondag, 8 September 2019 het Annekie Teessen, ’n onderwyseres van Upington, vir elke boervrou in die Kenhardt distrik ’n geskenkpakkie afgelewer. Sy het die projek geloods, nadat sy besef het dat die boere nie die enigste slagoffers van die vernietigende omstandighede (droogte) is nie, maar ook boervroue, kinders, plaaswerkers en ook dorpenaars wat afhanklik […]

Die mense van Williston en omliggende dorpe in die Karoo en Boesmanland is vasgevang in ’n uitmergelende droogte van bykans 7 jaar. Hulle word ondersteun deur vriende en familie waar moontlik, maar tans is dit nie meer genoeg nie. Die NG. Gemeentes Keimoes en Neilersdrift het tot die besef gekom dat die droogte ’n veel […]

Stella se mense is lief vir leer sê ds. Willem Vermaak. Daarom is die VKO Sentrum te Stella se Tswana naam: Ratang Thuto – dit beteken lief vir leer. In Stella se aangrensende woonbuurt, Rekgaratlhile, woon 6,000 mense. Armoede, gebrekkige behuising en dienste asook werkloosheid is aan die orde van die dag. Sedert 2003 het […]

“Menslik gesproke kan ons gemeente nie weer ’n dominee beroep nie, maar nou het ’n deur vir ons oopgegaan”, sê ’n kerkraadslid van ’n baie klein plattelandse gemeente. “Dominee, in ons wêreld praat mense van mens-kerk as ’n ouderling ’n leesdiens hou… die mense soek egter ’n dominee… ons gemeente het nie een nie…” Geskiedenis […]

Kursus in Prediking en Erediensvaardighede Die eerste kontaksessie vir ’n Kerklike diploma vir Bedienaars met Preek- en Erediensleidingvaardigheid vind eersdaags in die sinode in Noord-Kaapland plaas. Die missionale Bedieningsontwikkelingsplan van die NG Kerk verbreed teologiese opleiding na vier bane van opleiding. Op die eerste vlak word ouderlinge/diakens/lidmate opgelei in ’n spesifieke bedieningsvaardigheid bv. Preek- en […]

Op 1 Desember 2018, het die NG Kerk Loxton Vrouediens ’n Goue Tee vir die seniors in ons dorp aangebied. En was dit nie ’n vrolike oggend nie. Die sowat 20 seniors is by die deur deur die twee Nel kindertjies ontmoet en elkeen het ’n kleurvolle “lei” om die nek gekry. Dit was net […]

Andelina Mosole Andreas (20), daughter of Eunike and Joao Ningui, can be used as an example of enduring perseverance and welding the spirit of never giving up despite her circumstances. Having obtained her matric in 2014 with a bachelors pass at the age of 16 she was unfortunately unable to begin her studies despite being […]