All posts by: mossie

About mossie

Die ring van Hopetown het tydens die ringsitting van 2018 ’n teologiese gesprek gehad oor die situasie waarbinne die kerk tans verkeer. Die rede vir dié tema is dat in Noord-Kaapland groot benoudheid is oor die toekoms van die kerk. Dr. Fanie Cronjé het tydens die geleentheid as spreker en gesprekleier opgetree. Hy het gesê […]

Die sinode in Noord-Kaapland wil vir Caritas Gemeenskapsfokus NPC en in besonder vir me. Judith de Villiers, Programbestuurder: Caritas Gemeenskapsontwikkeling, gelukwens met ’n besondere mylpaal. Na baie jare se harde werk het Caritas Gemeenskapsfokus NPC nou ’n eie praktiese, gebruikersvriendelike VKO-handleiding (VKO = Vroeëkindontwikkeling). Me. Judith de Villiers staan hier trots met die handleiding. Judith […]

Die ring van Warrenton het op 3 September 2018 te Jan Kempdorp vergader. Die ring bestaan uit 6 gemeentes. Ons spot dikwels en sê dit is nie ’n ring nie, maar ’n string. Rede: Bykans al die gemeentes, behalwe 2, lê in ’n reguit lyn, ±10 km van mekaar. Die ring het tydens die eerste […]

Dit gaan baie sleg met ons kinders in Suid-Afrika. Kinders word elke jaar in Suid-Afrika aan kindermishandeling blootgestel. Die Noord-Kaap het die hoogste aantal aanmeldings per 100,000 mense van kinders wat seksueel misbruik word. Klein lyfies wat vir stukkend gelos word deur grootmense wat hulle moet beskerm en veilig hou. By Caritas Terapie Sentrum is […]

Na besoek uit Nederland van verteenwoordigers van die “Kinderfonds Mamas Projek” in Suid-Afrika aan Caritas Gemeenskapsfokus NPC in 2017, was ons verras en baie dankbaar dat hierdie organisasie besluit het om deur middel van die VKO Sentrums van Caritas by die kinders van die Noord-Kaap betrokke te raak. Daar is besluit om kinders in vyf […]

Die doelstelling met VKO Sentrums is om die ontwikkeling van die kind vanaf ’n baie vroeë ouderdom te stimuleer ten einde sy/haar volle potensiaal te bereik en ’n positiewe bydrae te lewer tot die gemeenskap waarin hulle hul bevind. Ten einde hierdie doelstelling te bereik word daar gefokus op ’n holistiese benadering van die kind […]

Taakspan NGK Vroue het op 18 Augustus 2018 vergader om onder ander reëlings vir die Sappige Vroue-Wegbreek (Vrouefees) te tref. Kom verkwik jou lagspiere, siel en gees. Pretprater en lewensgids Elsabe Aldrich blom tydens sulke naweke met meer tyd om werklik lewensverandering te bewerk. Sy bied altesaam vier Sappige Sessies van pitkos en pret aan. […]

Die Ned Geref. Kerk in Noord-Kaapland het noue bande met die Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB). Op 17 Augustus 2018 het ’n gesamentlike skakelkommissie, genaamd die Liaison Committee, vergader. Die vergadering het te Kimberley plaasgevind. Van tyd tot tyd vind besoeke tussen die leiers sowel as ander lede van beide sinodes plaas – die […]

Feestema: “Die vyftigste ‘jubileum’ herinner ons aan die ou Joodse ‘jubeljaar’. Elke vyftigste jaar het hulle hul vryheid gevier, die grond laat rus en slawe vrygestel (Lev. 25). Jesus het dalk presies dit in gedagte gehad toe Hy die ‘genadejaar van die Here’ (Jes. 61:1-2) aangekondig het (Luk. 4:18-19). Die herstel van alles wat deur […]

Dankie JONK NK vir die geleentheid! Na ’n hele klomp uitdagings het ons Nel-gesin van NG Kerk Hartskroon en ds. Neeltjé van Staden van Kuruman Moedergemeente saam met vyf ander tieners op Saterdag 7 Julie na Tsabong (Botswana) vertrek. Die uitreik na Tsabong is ingekleur deur ’n wonderlike ontmoeting met ds. TC du Toit, Linda […]