Caritas Terapie Sentrum

Die luisterplek, verstaanplek, heelmaakplek vir mense soos ek en jy

Caritas Gemeenskapsfokus se multi-dissiplinêre Terapie Sentrum het op 18 Mei 2016 sy deure geopen.
Die volgende professionele dienste word hier aan gemeenskappe in die Noord-Kaap en dele van die Noord-Wes provinsie gelewer:

 • Emosionele assessering van kinders en tieners
 • Forensiese assessering van kinders (waar seksuele misbruik vermoed word)
 • Kinderterapie met kinders en tieners
 • Arbeidsterapie
 • Bindingsterapie tussen ouers en kinders
 • Ouerleiding
 • Trauma- en verlieshantering
 • Huweliksterapie
 • Egskeidingsmediasie, opstel van ouerskapplanne en egskeidingbegeleiding
 • Volwasse assessering en individuele terapie (verhoudings, angs, depressie, verslawing)
 • Opleidingseenheid vir persoonlike en gesinsontwikkeling
 • Sensoriese integrasie werkswinkels

Een van die dienste waarop Caritas Gemeenskapsfokus se Terapie Sentrum fokus, is die terapeutiese heelmaak van kinders wat aan erge trauma, soos seksuele of fisiese misbruik, blootgestel was. Baie kan nie hierdie terapie, wat meer as R15 000 per kind beloop, bekostig nie. Die ‘Kans vir ’n Kind’- fonds is begin om te verseker dat almal toegang tot terapie het. Indien u ’n bydrae wil maak aan hierdie fonds kan ’n inbetaling gemaak word aan:
Caritas Gemeenskapsfokus Kimberley
ABSA Tjek
Rek no 0940680476
Verwysing ‘kans’

Fisiese adres:
H/v Lawson & Reservoirstraat
Labram
Kimberley

Klik op skakel vir ’n kaart

Kontakbesonderhede:
Telefoon: 087 150 5058/9 of 053 831 5015
Noodnommer: 083 415 1484
e-pos: [email protected]

Bestuurder – Caritas Kimberley en Terapie Sentrum:

Carla Botes