Noord-Kaapland

07Sep 2017

Na ’n paar jaar van swoeg en sweet is Caritas Gemeenskapsfokus se resepteboek uiteindelik hier! 50 Boerekosgeregte is die naweek bekendgestel deur die bekende reisiger-skrywer, Dana Snyman (wat ook die voorwoord gedoen het). Die resepteboek word uitgegee deur Lapa Uitgewers en is beskikbaar teen R160 by meeste boekwinkels asook op Lapa Uitgewers se webtuiste. Skakel […]

07Sep 2017

Twee ringe het tydens hulle ringsitting partner-bome geplant. Die ring van Griekwastad op 3 September en die ring van Kimberley op 4 September. Tydens die geleenthede is ’n liturgie vir die boomplanting gevolg. ’n Liturgie vir ’n boomplanting kan hier besigtig word: Liturgie vir Boomplanting

07Sep 2017

Die tyd het aangebreek dat die Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland hom tooi met ’n nuwe “baadjie”. Die “ou” webbladsy asook weeklikse elektroniese nuus(eNuus) het net nie meer tred met nuwe ontwikkeling gehou nie. Een van die belangrikste oogmerke van die nuwe voorkoms is dat dit selfoonvriendelik moet wees en aan die KISS-beginsels moet voldoen. KISS […]

21Aug 2017

Op 16 Augustus is ’n werkswinkel vir skribas vir die ring van Deben deur ds. Mossie Mostert en me. Estha Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied. Dit het by die Ned. Geref. Kerk Kuruman-Die Oog plaasgevind. Nege persone het die werkswinkel bygewoon. Ook hier het ’n gekwalifiseerde rekenmeester (SAIPA) die werkswinkel bygewoon. Een van die […]

21Aug 2017

Op 15 Augustus is ’n werkswinkel vir skribas vir die ring van Mafikeng deur ds. Mossie Mostert en me. Estha Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied. Dit het by die Ned. Geref. Kerk Stella plaasgevind. Twaalf persone het die werkswinkel bygewoon. Dit was ’n diverse groep wat bestaan het uit: 3 predikante, ’n ouderling wat […]

21Aug 2017

Ds. Keydy O’Callaghan skryf: Dit het ’n lang storie! In 1961 vra ’n jong onderwyseres (nou tannie Barbara Kotze, tans ouderling) vir die destydse kerkraad om ’n maatskaplike werker aan te stel. Haar motivering was dat daar soveel sukkelende gesinne is met stukkende kinders wat ernstige hulp en terapie nodig het. Die kerkraad keur dit […]

14Aug 2017

Schalk Kruger het sy teologiese studies voltooi en is op Sondag 13 Augustus 2017 deur die Reformed Church in Africa (RCA) gelegitimeer. Dr. Gideon van der Watt, skriba van die RCA Kuratorium, het die legitimasie waargeneem. Rev. Kovilan Moodley van die gemeente RCA Shanti het die woordverkondiging tydens die erediens hanteer. Hierdie vreugdevolle gebeure het […]

31Jul 2017

Dr. Fanus Henning groet na 22 jaar die Ned Geref. Kerk Hopetown. Op Sondag 30 Julie 2017 het die Ned Geref. Kerk Hopetown demissie aan dr. Henning verleen. Vanaf 1 Augustus 2017 is dr. Henning die Hoof Uitvoerende Direkteur Caritas Gemeenskapsfokus NPC – die vorige direkteur, ds. FD Hugo het op 31 Julie afgetree. Mag […]

27Jul 2017

Ds. FD (Francois Daniël) Hugo groet na 37 jaar vir Noord-Kaapland. FD tree af op 1 Augustus 2017. FD was vanaf 1980 tot 2008 predikant van die Ned. Geref. Kerk Kimberley-Vooruitsig. Sedert 2008 was hy Hoof Uitvoerende Direkteur Caritas Gemeenskapsfokus NPC. FD het sedert 2005 ook die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die Predikante […]

26Jun 2017

’n Onvoltooide manuskrip uit die pen van prof. WD (Willie) Jonker wat in ’n kelderkamer van sy woonstel in die Strand “ontdek” is, is pas gepubliseer. Die naam van die boek is: Die Regering van Christus in Sy Kerk. Geskiedenis van die ontwikkeling van die Gereformeerde Kerkreg. Dié manuskrip is in meer as een opsig […]