Vrouespore

Finale aankondiging! Vlug Goue Tee 2019 van Loxton Lugredery is op pad om te vertrek. Alle passasiers moet asseblief hul sitplekke inneem sodat die reis kan begin. So het ’n eerlike oggend op Saterdag 9 November 2019 begin toe die senior burgers van Loxton getrakteer is met ’n reis om die wêreld. En wat ’n […]

Op Sondag, 8 September 2019 het Annekie Teessen, ’n onderwyseres van Upington, vir elke boervrou in die Kenhardt distrik ’n geskenkpakkie afgelewer. Sy het die projek geloods, nadat sy besef het dat die boere nie die enigste slagoffers van die vernietigende omstandighede (droogte) is nie, maar ook boervroue, kinders, plaaswerkers en ook dorpenaars wat afhanklik […]

Op 1 Desember 2018, het die NG Kerk Loxton Vrouediens ’n Goue Tee vir die seniors in ons dorp aangebied. En was dit nie ’n vrolike oggend nie. Die sowat 20 seniors is by die deur deur die twee Nel kindertjies ontmoet en elkeen het ’n kleurvolle “lei” om die nek gekry. Dit was net […]

Na besoek uit Nederland van verteenwoordigers van die “Kinderfonds Mamas Projek” in Suid-Afrika aan Caritas Gemeenskapsfokus NPC in 2017, was ons verras en baie dankbaar dat hierdie organisasie besluit het om deur middel van die VKO Sentrums van Caritas by die kinders van die Noord-Kaap betrokke te raak. Daar is besluit om kinders in vyf […]

Die doelstelling met VKO Sentrums is om die ontwikkeling van die kind vanaf ’n baie vroeë ouderdom te stimuleer ten einde sy/haar volle potensiaal te bereik en ’n positiewe bydrae te lewer tot die gemeenskap waarin hulle hul bevind. Ten einde hierdie doelstelling te bereik word daar gefokus op ’n holistiese benadering van die kind […]

Taakspan NGK Vroue het op 18 Augustus 2018 vergader om onder ander reëlings vir die Sappige Vroue-Wegbreek (Vrouefees) te tref. Kom verkwik jou lagspiere, siel en gees. Pretprater en lewensgids Elsabe Aldrich blom tydens sulke naweke met meer tyd om werklik lewensverandering te bewerk. Sy bied altesaam vier Sappige Sessies van pitkos en pret aan. […]

Leef met hart en siel – briekloos vir Christus. Wat ’n wonderlike uitdaging vir 2018. Hier in ons area is dit plek-plek horingdroog, plek-plek half droog en plek-plek is daar inwoners wat breed glimlag. Ons leef egter steeds met hart en siel en wag vir daardie algemene diepnat en reën wat sommer sjor! Die Goeie […]

“Save the Date” Vrouefees te Deo Gloria (Barkly-Wes) 14-16 September 2018 Met die Sappige Vonkelvrou Elsabé Aldrich Moet dit nie misloop nie! Inskrywings open April 2018 Taakspan NGK Vroue van die sinode in Noord-Kaapland bied elke tweede jaar ’n Vrouefees aan. Vanjaar is die dames van die ring van Upington en ring van Kenhardt verantwoordelik […]

Die Vrouediens van die Ned. Geref. Kerk Loxton het op Saterdag 16 September 2017 in ringsbyeenkoms vir Vrouedienste van die ring van Carnarvon aangebied. Die volgend gemeentes was teenwoordig: Loxton, Carnarvon, Vosburg, Brandvlei, Vanwyksvlei en Williston. Die Vrouediens van die Ned. Geref. Kerk Loxton het besluit om ’n ringsbyeenkoms te hou vir al die vroue […]

Die Vrouediens van die Ned. Geref. Kerk Loxton is aan die gang… Tydens ’n vorige vergadering het een van die vrouedienslede ’n oggendgeselligheid voorgestel – net vir die ontspanning daarvan. Die vroue werk almal heel jaar hard aan al die geleenthede, iewers het hulle net ’n blaaskansie vir hulself nodig. En wanneer Loxton se vroue […]

  • 1
  • 2