eNuus Noord-Kaapland

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


In die sinode in Noord-Kaapland is twee gemeentes vir die San te Platfontein, net buite Kimberley. Die Ned. Geref. Kerk Kimberley-#Gacan (Khwê-gemeenskap) en die Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa (!Xun-gemeenskap). Ds. Petrus Manu (Kimberley-#Gacan) en ds. Mario Mahongo (Kimberley-!Xun-Alfa) is die onderskeie leraars. Sommige mense verwys na die gemeentes as “pionier gemeentes”… Ek deel graag die […]

’n Gesprek rondom “nuwe antwoorde vir ’n nuwe tyd met finansiële uitdagings…” is tydens die algemene taakspan fondse en bates (ATFB) se vergadering van 15 November 2017 gevoer. Dr. Danie Mouton het die gesprek begelei. Ek gee hiermee die nota’s, soos wat dit op die blaaibord aangebring is (nie geredigeer of geïnterpreteer). A. INLEIDEND Dr. […]

Wat is dan lekkerder as opregte lofprysing en sang onder die Kalahari-sterre op ’n Vrydagaand? Manne wat Glo het Vrydagaand 3 November by Burgersbos (’n onthaalplek ongeveer 5 km buite Kathu) kom optree. Almal kon vooraf kuier met ’n hamburger en koeldrank in die hand. Jan de Wet, Willie Joubert, Rudi Muller en Leon Ferreira […]

Die Reformasiefeesvieringe in Kathu was ’n groot hoogtepunt met NG Kerk Kathu, die Gereformeerde Kerk Kathu, die Hervormde Kerk Kathu en die AP Kerk Kathu wat hande gevat het om dié spesiale geleentheid te vier. Al die kerke het ’n deel van die program behartig, waarna gospelsanger Piet Smit die gemeentelede gelei het in die […]

Weke gelede het vlytige hande reeds begin woeker om kleinkoekies en beskuit te bak vir NG Kerk Kathu se minibasaar op Saterdag 28 Oktober. Daar is ook sowat twee weke voor die basaar vleis gewerk om te verseker dat daar heerlike maalvleis, patties en wors is wat verkoop kan word. Vanaf 11:00 kon gemeentelede en […]

Die Ned. Geref. Gemeente Prieska het oor baie jare ’n goeie verhouding met haar susterskerke, die 4 VGK gemeentes in haar bedieningsarea, opgebou. Hierdie verhouding het al baie mooi resultate tot gevolg gehad. Een só ’n resultaat, is die hulp wat aan die VGK Prieska gelewer is. Hierdie gemeente is arm en die lidmate kan […]

Die Zimbi Vroeë Kind Ontwikkelingsentrum, het op 09 Oktober 2017 op Niekerkshoop geopen. Hierdie inisiatief deur die Kerkraad van Prieska is gedoen in samewerking met die VGK aldaar en weerspieël terselfdertyd die waarde van goeie verhoudings. Die sentrum en speelterrein is met ’n samewerkingsooreenkoms, ingerig by die gebou van VGK. Zimbi is in die regte […]

Daar is ’n groeiende beweging wêreldwyd om jaarliks op die die tweede Sondag van Oktober ’n Predikant Waarderingsdag in gemeentes te hou. Ek wil die waarderingsbeweging graag onder die aandag van kerkrade en gemeentes bring, aangesien ek intens bewus is van die uiters belangrike en lewensveranderende rol van predikante in gemeentes regoor die wêreld. Oók […]