eNuus Noord-Kaapland

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


Die mense van Williston en omliggende dorpe in die Karoo en Boesmanland is vasgevang in ’n uitmergelende droogte van bykans 7 jaar. Hulle word ondersteun deur vriende en familie waar moontlik, maar tans is dit nie meer genoeg nie. Die NG. Gemeentes Keimoes en Neilersdrift het tot die besef gekom dat die droogte ’n veel […]

Stella se mense is lief vir leer sê ds. Willem Vermaak. Daarom is die VKO Sentrum te Stella se Tswana naam: Ratang Thuto – dit beteken lief vir leer. In Stella se aangrensende woonbuurt, Rekgaratlhile, woon 6,000 mense. Armoede, gebrekkige behuising en dienste asook werkloosheid is aan die orde van die dag. Sedert 2003 het […]

“Menslik gesproke kan ons gemeente nie weer ’n dominee beroep nie, maar nou het ’n deur vir ons oopgegaan”, sê ’n kerkraadslid van ’n baie klein plattelandse gemeente. “Dominee, in ons wêreld praat mense van mens-kerk as ’n ouderling ’n leesdiens hou… die mense soek egter ’n dominee… ons gemeente het nie een nie…” Geskiedenis […]

Kursus in Prediking en Erediensvaardighede Die eerste kontaksessie vir ’n Kerklike diploma vir Bedienaars met Preek- en Erediensleidingvaardigheid vind eersdaags in die sinode in Noord-Kaapland plaas. Die missionale Bedieningsontwikkelingsplan van die NG Kerk verbreed teologiese opleiding na vier bane van opleiding. Op die eerste vlak word ouderlinge/diakens/lidmate opgelei in ’n spesifieke bedieningsvaardigheid bv. Preek- en […]

Andelina Mosole Andreas (20), daughter of Eunike and Joao Ningui, can be used as an example of enduring perseverance and welding the spirit of never giving up despite her circumstances. Having obtained her matric in 2014 with a bachelors pass at the age of 16 she was unfortunately unable to begin her studies despite being […]

Die taakspan diakonaat het op Dinsdag 5 Februarie 2019 vergader en afskeid geneem van ds. Suzaan van der Merwe, leraar van die NG Gemeente Carnarvon wat aan die einde van Februarie 2019 verhuis na Kroonstad nadat sy ’n beroep aanvaar het na die NG Gemeente Kroonstad-Noord. Die taakspan het haar bedank vir haar bydrae tot […]