eNuus Noord-Kaapland

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland (Kerk) is tans in die proses om alle eiendomme oor te dra aan NGNK Tuistes NPC. In die tussentyd het die Kerk ’n Gebruiks- en Instandhoudingsooreenkoms van onroerende eiendom met Caritas Gemeenskapsfokus NPC (Caritas) aangegaan. Volgens hierdie ooreenkoms • moet Caritas alle dienste ten opsigte van die eiendomme namens […]

Ds. Faani Engelbrecht, bestuurder van Bybel-Media Musiek, getaak met musiekbediening in die NG Kerk – wat m.a.w. Liedboek, Flam en VONKK insluit, het die sinodale kantoor gekontak in verband met ’n Musiekbediening-kursusvir predikante en musiekleiers. Afhangende van die belangstelling kan dit moontlik te Upington en Kimberley aangebied word – dit sal afhang of daar ’n […]

By Platfontein naby Kimberley woon ±4,000 San wat !Xun praat – hulle is hoofsaaklik uit Angola afkomstig en woon reeds langer as 20 jaar in Suid-Afrika. ’n Verdere ±10,000 tot 15,000 sprekers van hierdie taal is steeds in Angola en in Namibië woonagtig. Die !Xun gemeenskap in Platfontein beskik oor ’n skool, ’n kerk en […]

Me. Stina Kapp het op 31 Januarie 2018, na 17 jaar diens as bestuurder van die Hospitaal Oornaghuis, afgetree. Sy het op 1 Desember 2001 by die Hospitaal Oornaghuis begin werk – in die plek van tannie Christine Herbs. Stina is met die hand uitgesoek – daar was 54 aansoeke – en die regte persoon […]

Toe ek as kind die eerste keer die Engelse woord “nonagenarian” gehoor het, het ek gedink dit het iets te make met “non age”. Engels is soos skaars soos reën in die verre suide van Namibië waar ek grootgeword het. Lag maar in jou mou… Ek het dus gedink dit is iemand wat só oud […]

In die sinode in Noord-Kaapland is twee gemeentes vir die San te Platfontein, net buite Kimberley. Die Ned. Geref. Kerk Kimberley-#Gacan (Khwê-gemeenskap) en die Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa (!Xun-gemeenskap). Ds. Petrus Manu (Kimberley-#Gacan) en ds. Mario Mahongo (Kimberley-!Xun-Alfa) is die onderskeie leraars. Sommige mense verwys na die gemeentes as “pionier gemeentes”… Ek deel graag die […]

’n Gesprek rondom “nuwe antwoorde vir ’n nuwe tyd met finansiële uitdagings…” is tydens die algemene taakspan fondse en bates (ATFB) se vergadering van 15 November 2017 gevoer. Dr. Danie Mouton het die gesprek begelei. Ek gee hiermee die nota’s, soos wat dit op die blaaibord aangebring is (nie geredigeer of geïnterpreteer). A. INLEIDEND Dr. […]

Wat is dan lekkerder as opregte lofprysing en sang onder die Kalahari-sterre op ’n Vrydagaand? Manne wat Glo het Vrydagaand 3 November by Burgersbos (’n onthaalplek ongeveer 5 km buite Kathu) kom optree. Almal kon vooraf kuier met ’n hamburger en koeldrank in die hand. Jan de Wet, Willie Joubert, Rudi Muller en Leon Ferreira […]