eNuus Noord-Kaapland

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


Yonder gaan die Yonder Hartsfees in die tydgleuf van die Gariepfees aanbied. Nadat die Direksie van die Gariepfees aangekondig het dat hulle nie meer die Gariepfees gaan aanbied nie, het ons dit as ’n ideale geleentheid gesien om ’n fees aan te bied op die terrein van Yonder. Baie van ons gemeentes het staatgemaak op […]

Dit is nou amper ’n jaar gelede dat ons Reformasie 500 gevier het – wat ’n wonderlike geleentheid was dit nie! Hier op Piet Plessis het ons baie lank voor die tyd reeds begin om weer die pad saam met ons geloofsvoorouers te stap en te dink aan alles wat hulle moes deurmaak, sodat die […]

Dr. GJ (Gert) Duursema het by die pas afgelope ASM vergadering ’n aanbieding oor die 400-jarige viering van die sinode van Dordrecht aangebied. Die aanbieding is op die webwerf van die sinode in Noord-Kaapland en kan afgelaai word by http://noordkaap.ngkerk.net/inligtingstukke/. Die titel van die PowerPoint is: Die sinode van Dordrecht: 1618 – 1619 en 2018 […]

Die ring van Hopetown het tydens die ringsitting van 2018 ’n teologiese gesprek gehad oor die situasie waarbinne die kerk tans verkeer. Die rede vir dié tema is dat in Noord-Kaapland groot benoudheid is oor die toekoms van die kerk. Dr. Fanie Cronjé het tydens die geleentheid as spreker en gesprekleier opgetree. Hy het gesê […]

Die sinode in Noord-Kaapland wil vir Caritas Gemeenskapsfokus NPC en in besonder vir me. Judith de Villiers, Programbestuurder: Caritas Gemeenskapsontwikkeling, gelukwens met ’n besondere mylpaal. Na baie jare se harde werk het Caritas Gemeenskapsfokus NPC nou ’n eie praktiese, gebruikersvriendelike VKO-handleiding (VKO = Vroeëkindontwikkeling). Me. Judith de Villiers staan hier trots met die handleiding. Judith […]

Die ring van Warrenton het op 3 September 2018 te Jan Kempdorp vergader. Die ring bestaan uit 6 gemeentes. Ons spot dikwels en sê dit is nie ’n ring nie, maar ’n string. Rede: Bykans al die gemeentes, behalwe 2, lê in ’n reguit lyn, ±10 km van mekaar. Die ring het tydens die eerste […]

Dit gaan baie sleg met ons kinders in Suid-Afrika. Kinders word elke jaar in Suid-Afrika aan kindermishandeling blootgestel. Die Noord-Kaap het die hoogste aantal aanmeldings per 100,000 mense van kinders wat seksueel misbruik word. Klein lyfies wat vir stukkend gelos word deur grootmense wat hulle moet beskerm en veilig hou. By Caritas Terapie Sentrum is […]

Die Ned Geref. Kerk in Noord-Kaapland het noue bande met die Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB). Op 17 Augustus 2018 het ’n gesamentlike skakelkommissie, genaamd die Liaison Committee, vergader. Die vergadering het te Kimberley plaasgevind. Van tyd tot tyd vind besoeke tussen die leiers sowel as ander lede van beide sinodes plaas – die […]