eNuus Noord-Kaapland

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


Dit is met hartseer dat ek die nuus meedeel dat Pappa Daniel Epalanga op 16 Junie 2018 oorlede is. Wie is Pappa Daniel? Ek deel onderstaande inligting oor Daniel asook die Portugeessprekende gemeenskappe waarby die sinode in Noord-Kaapland betrokke is. Die Ned. Geref. Kerk Angolana (Portugese gemeente) se wyk in Mafikeng het ’n versoek gerig […]

Ds. Faani Engelbrecht, bestuurder van Bybel-Media Musiek, getaak met musiekbediening in die NG Kerk, het op 18 Junie 2018 te Kimberley en op 20 Junie 2018 te Upington ’n musiekbediening-kursus aangebied. By elke dorp was daar ’n oggend en ’n aandsessie sodat soveel as moontlik persone dié geleentheid kon bywoon. Noord-Kaapland wil vir Faani baie […]

Dit is met hartseer dat ons die nuus meedeel dat ons kollega, Mario Mahongo van Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa (!Xun-gemeenskap) te Platfontein, Saterdag in ’n motorongeluk oorlede is. Ds. Mahongo was bo en behalwe leraar van die Ned Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa, ook tradisionele leier van die Suid-Afrikaanse !Xun-gemeenskap in die Noord-Kaap, voorsitter van die !Xun […]

Die ring van Griekwastad het ’n werkswinkel vir skribas gereël wat op 2 Mei deur ds. Mossie Mostert en me. Esta Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied is. Dit het by die sinodale sentrum te Kimberley plaasgevind. Die ring van Griekwastad het ook skribas uit ander gemeentes uitgenooi. Een en twintig persone het die werkswinkel […]

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland (Kerk) is tans in die proses om alle eiendomme oor te dra aan NGNK Tuistes NPC. In die tussentyd het die Kerk ’n Gebruiks- en Instandhoudingsooreenkoms van onroerende eiendom met Caritas Gemeenskapsfokus NPC (Caritas) aangegaan. Volgens hierdie ooreenkoms • moet Caritas alle dienste ten opsigte van die eiendomme namens […]

Ds. Faani Engelbrecht, bestuurder van Bybel-Media Musiek, getaak met musiekbediening in die NG Kerk – wat m.a.w. Liedboek, Flam en VONKK insluit, het die sinodale kantoor gekontak in verband met ’n Musiekbediening-kursusvir predikante en musiekleiers. Afhangende van die belangstelling kan dit moontlik te Upington en Kimberley aangebied word – dit sal afhang of daar ’n […]

By Platfontein naby Kimberley woon ±4,000 San wat !Xun praat – hulle is hoofsaaklik uit Angola afkomstig en woon reeds langer as 20 jaar in Suid-Afrika. ’n Verdere ±10,000 tot 15,000 sprekers van hierdie taal is steeds in Angola en in Namibië woonagtig. Die !Xun gemeenskap in Platfontein beskik oor ’n skool, ’n kerk en […]

Me. Stina Kapp het op 31 Januarie 2018, na 17 jaar diens as bestuurder van die Hospitaal Oornaghuis, afgetree. Sy het op 1 Desember 2001 by die Hospitaal Oornaghuis begin werk – in die plek van tannie Christine Herbs. Stina is met die hand uitgesoek – daar was 54 aansoeke – en die regte persoon […]