eNuus Noord-Kaapland

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


’n Werkswinkel oor missionale transformasie het op 27-29 Junie 2017 plaasgevind. Die tema van die werkswinkel is: Hoe gemaak met missionale transformasie in die gemeente? (Missionale kerkwees as strategie vir die NG Kerk in die 21ste eeu). Dr. WJ van der Merwe van die Hugenote Kollege was die aanbieder. 26 Persone het die werkswinkel bygewoon. […]

Die VKIS (Vryburgse Kring vir Interkerklike Skakeling) het op 20 Junie 2017 ’n werkswinkel vir kerkpersoneel van die Ned. Geref. Kerk in Afrika gereël. Die VKIS vergader kwartaalliks. Sake van gemeenskaplike belang word by die VKIS bespreek. Kerke word bemagtig sonder om die selfstandigheid van die deelnemende kerke te beperk. Die werkswinkel vir kerkpersoneel is […]

Die afgelope naweek het Yonder se jaarlikse Ouernaweek plaasgevind. Tydens ’n dinee Vrydagaand is ’n terugblik op die afgelope 50 jaar gegee: “Toeka tot Nou”. Die Noord-Kaaplandse Geestesgesondheidsvereniging is op 29 Mei 1951 gestig. Mense met verstandelike gestremdhede is vroeër jare vrygestel van skoolopleiding, want hulle is as onopvoedbaar, maar opleibaar beskou. Me. Trudie van […]