eNuus Noord-Kaapland

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


Op 15 Augustus is ’n werkswinkel vir skribas vir die ring van Mafikeng deur ds. Mossie Mostert en me. Estha Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied. Dit het by die Ned. Geref. Kerk Stella plaasgevind. Twaalf persone het die werkswinkel bygewoon. Dit was ’n diverse groep wat bestaan het uit: 3 predikante, ’n ouderling wat […]

Ds. Keydy O’Callaghan skryf: Dit het ’n lang storie! In 1961 vra ’n jong onderwyseres (nou tannie Barbara Kotze, tans ouderling) vir die destydse kerkraad om ’n maatskaplike werker aan te stel. Haar motivering was dat daar soveel sukkelende gesinne is met stukkende kinders wat ernstige hulp en terapie nodig het. Die kerkraad keur dit […]

Schalk Kruger het sy teologiese studies voltooi en is op Sondag 13 Augustus 2017 deur die Reformed Church in Africa (RCA) gelegitimeer. Dr. Gideon van der Watt, skriba van die RCA Kuratorium, het die legitimasie waargeneem. Rev. Kovilan Moodley van die gemeente RCA Shanti het die woordverkondiging tydens die erediens hanteer. Hierdie vreugdevolle gebeure het […]

Ds. FD (Francois Daniël) Hugo groet na 37 jaar vir Noord-Kaapland. FD tree af op 1 Augustus 2017. FD was vanaf 1980 tot 2008 predikant van die Ned. Geref. Kerk Kimberley-Vooruitsig. Sedert 2008 was hy Hoof Uitvoerende Direkteur Caritas Gemeenskapsfokus NPC. FD het sedert 2005 ook die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die Predikante […]

’n Onvoltooide manuskrip uit die pen van prof. WD (Willie) Jonker wat in ’n kelderkamer van sy woonstel in die Strand “ontdek” is, is pas gepubliseer. Die naam van die boek is: Die Regering van Christus in Sy Kerk. Geskiedenis van die ontwikkeling van die Gereformeerde Kerkreg. Dié manuskrip is in meer as een opsig […]

Noord-Kaapland is ’n doktor ryker. Ds. GJ (Gert) Duursema het Maandag sy doktorsgraad in teologie ontvang. Prof. IWC (Natie) van Wyk, een van die eksterne eksaminatore, skryf in sy evaluasieverslag: “Hierdie is ʼn proefskrif van buitengewone kwaliteit. Dit is een van die beste proefskrifte wat ek nog onder oë gehad het… Die proefskrif lewer ʼn […]

’n Werkswinkel oor missionale transformasie het op 27-29 Junie 2017 plaasgevind. Die tema van die werkswinkel is: Hoe gemaak met missionale transformasie in die gemeente? (Missionale kerkwees as strategie vir die NG Kerk in die 21ste eeu). Dr. WJ van der Merwe van die Hugenote Kollege was die aanbieder. 26 Persone het die werkswinkel bygewoon. […]