Inligting

Besoek gerus die items op die aftrek-kieslys in die taakbalk, “Inligting”, vir die volgende:

  • Amptelike dokumente
  • Inligtingstukke
  • Datumlys:
    • Vakansie- en kerklike feesdae en biddae
    • Skoolkalender
    • Vergaderdatums sinode in Noord-Kaapland