Kameelboom

Beginjare

Kameelboom – Saint’s Rest

Kameelboom Leniesdeel

Kameelboom Tosca kerksaal

Die gemeente stig op 23 Maart 1943 af van die Moedergemeente Vryburg. Die eerste kerkraadsvergadering vind plaas op 1 Mei 1943 aan die huis van mnr. J Fourie op sy plaas Excelsior. Ds. WH Oosthuizen van Stella neem as konsulent waar. Ds. JF Conradie is op 16 Junie 1943 as eerste leraar van Kameelboom bevestig.
Mnr. JH Brink skenk 12 morge grond op Donegal aan die kerk.
Ds. BH Visser word in 1946 as leraar van Kameelboom bevestig. Mnr. Fourie van Donegal skenk die skoolgebou wat op Kerkgrond staan vir kerkgebruik.
Gedurende 1949 kry die gemeente ’n evangelis. Hulle help hom met muile en ’n waentjie en bou ook vir hom ’n huis. Die kerkraad gee toestemming vir die bou van ’n saal op Ascot. Die kerkgebou op Bray is te klein en word vir £500 verkoop. Die kerkraad besluit om ’n kerksaal en pastorie te Donegal te bou.
In 1951 stig ’n deel van die gemeente, Elim, met 586 siele, 301 lidmate af. Die moedergemeente word met 640 siele, 351 lidmate agtergelaat.
In 1952 word Ds. JM Swanepoel as leraar van Kameelboom bevestig.
In 1952 kry Ascot ’n orrel in die kerk. Die kerkraad besluit dat vanaf 1953 daar net elke twee maande dienste op Donegal en Kwarriefontein gehou sal word. Tydelike dienste sal periodiek op Korhaanbult en Pomfret gehou word. Nagmaal vind net op Saint’s Rest en Ascot plaas. Die boukommissie begin met die insameling vir die bou van ’n nuwe kerkgebou op ’n meer sentrale plek.
In 1958 is ds. JMW de Wet as leraar bevestig. In 1962 word prop BJ Linde bevestig.
Op 1 Augustus 1964 word die nuwe kerkgebou op Saint’s Rest ingewy. Op spesiale versoek van die gemeente word ’n haan op die toring aangebring. Die kerkgebou op Tosca word ook in 1964 ingewy. In 1965 is die saal op Korhaanbult voltooi.
In 1965 word ds. JC Combrinck as leraar bevestig.
In 1970 word die Korhaanbulteiendom vir R3,117 aan die “Bantoetrust” verkoop.
Ds. BN. Fourie is op 12 Februarie 1972 bevestig. In 1976 word ds. WF Jordaan as leraar bevestig en prop. DJ de Bruyn in 1981.
Bron
Carstens, M. 1993. NG Kerk Kameelboom – die eerste vyftig jaar – 1943 – 1993
[Terug na bo]

Vandag

[Terug na bo]