Keimoes

Beginjare

Die dorp het ’n boesmannaam. “De dorpje ligt in een zeer vruchtbaar gedeelte van de vette spoelgronden van de Oranjerivier en is bijna even zo groot als Upington”.
Die gemeente is deur die “wakkere zendeling”, C Schröder, bearbei wat ’n groot gemeente onder die “Bastards” gehad het. Hy is later deur verskeie predikante opgevolg en ’n kerkgebou is opgerig toe dit nog ’n sendinggemeente was. Die eerste kerkgebou is op 4 Maart 1916 ingewy. Die ringskommissie het die gemeente aan die einde van 1916 as selfstandige gemeente verklaar. “Hoewel klein in getal van leden zowel als zielen, heeft zij ’n schone toekomst”.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 149
[Terug na bo]

Vandag

[Terug na bo]