Kimberley-ǂGacan

Beginjare

Prop. Petrus Manu is op 17 Julie 2011 gelegitimeer – met beperkte bevoegdheid vir die Kwê gemeenskap.
Petrus het na die legitimasie in sy toespraak as volg gereageer: “Daar was ’n man wat met ’n perd gery het… daar kom toe ’n persoon wat hom uit die Woord leer en doop… en toe is die persoon weg en is hy weer alleen… soms dink ek by myself en vra: ‘Waar het dié man heengegaan?’ Die sinode, ring en die gemeente van Harmonie moet my en die Kwê gemeenskap nie alleen laat nie… en net só weggaan nie”.
Prof. Rudolf Brits wat wat die geleentheid bygewoon het, het hierop as volg gereageer: “Die Woord het by die man (hoofman) gebly!” Wat ’n troos… die Woord is by ons.
Die NG Kerk Kimberley-ǂGacan (Khwê vir Genade) het afgestig vanaf Kimberley-Harmonie soos besluit op ’n ringsitting van die ring van Kimberley op 6 September 2011. Die gemeente Kimberley-ǂGacan is ’n kategoriale gemeente waarvan die bediening in die Santaal Khwê geskied. Die afstigtingsgeleentheid het op Sondag 16 Oktober 2011 om 9:00 by die Khwê kerk te Platfontein, Kimberley plaasgevind. Ds. DJ Scheepers het namens die ring by die geleentheid opgetree.

Ds. PW Manu is as eerste leraar van die gemeente beroep en bevestig.
[Terug na bo]

Vandag

[Terug na bo]