Louisvale

Vandag


Roepingsverklaring
Ons as N.G. Gemeente Louisvale/weg is oortuig daarvan dat onder die leiding van die Heilige Gees en met die skrif as riglyn ons daartoe geroep word om as gemeenskap God se liefde teenoor mekaar en ook teenoor die wêreld elke dag uit te leef deur onder andere
– uit te reik na alle mense in die gemeenskap, binne en buite die kerk.
– Opheffingswerk
– Gemeenskapsbetrokkenheid
– Versorging van behoeftige lidmate
– Bediening van gasvryheid
Daarom is dit ons gebed dat God ons liefdevolle en barmhartige harte sal skenk sodat sy liefde meer en meer gestalte sal kry in ons gemeente, in ons gemeenskappe en ook in die wêreld.

Bedieningsfokuspunte
Verder is ons ook oortuig daarvan dat die Here ons lei om spesifiek te fokus op die volgende bedieninge
– Gebedsbediening
– Jeug en kategese
– Lidmaatbemagtiging

Louisvale

Louisvaleweg

[Terug na bo]